Bispeparken omtalt i 2 publikationer fra april 2015

Sådan sikres velfærdssamfundets bygningsarv – To publikationer om 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser.

Læs de tilhørende artikler online ved at følge nedenstående link, hvor der også er mulighed for at downloade publikationerne.

To nye publikationer skal hjælpe med at fremtidssikre bygningsarven, nemlig “Kortlægningspublikation – Bygningskultur og bevaringsværdier” (Ny renoveringsguide for efterkrigstidens murede boligbebyggelser) samt “Renoveringsguide – kvaliteter, udfordringer og anbefalinger” (Publikation formidler de murede boligbebyggelsers bygningsarv og bevaringsværdier).

Kort link (Shortlink):