Bispeparken Rørudskiftning, Status på udbud september 2019

Ved den efterfølgende udarbejdelse af udbudsbrev og opstilling af beregningsmodel for evaluering af de kommende tilbud, er fsb blevet opmærksomme på, at den endelige evaluering af tilbuddene ikke vil kunne fuldføres, uden at fsb skal ændre på udbudsbetingelserne. Dette vil medføre, at udbudsloven ikke er overholdt, og derfor har projektleder sammen med fsb’s byggechef besluttet, at udbuddet skal annulleres, og at der igangsættes et nyt udbud med ny prækvalifikation.

Annullering af udbuddet medfører desværre, at hele tidsplanen udsættes med 2 måneder, så byggestart nu forventes i marts 2020.

Kort link (Shortlink):