Bispeparkens Aktivitetsudvalg

Bispeparkens Aktivitetsudvalg

Sidst opdateret 23. september 2016.

Aktivitetsudvalget er nedsat på et afdelingsmøde (med et enkelt afdelingsmødevalgt medlem af udvalget). Bestyrelsen har 2 medlemmer og stemmer i dette udvalg.

Når bestyrelsen på sit møde “godkender”, eller rettere anbefaler, en ansøgning til en aktivitet, betyder det, at bestyrelsens 2 stemmer afgives tilsvarende i aktivitetsudvalget – i praksis fremsendes de på mail til aktivitetsudvalget sammen med den behandlede ansøgning.

Den afdelingsmødevalgte leder af aktivitetsudvalget ringer derefter typisk rundt til de øvrige medlemmer af udvalget for at høre, om de kan godkende ansøgningerne, eller om der skal gives afslag eller stilles betingelser for en godkendelse.

De øvrige medlemmer af aktivitetsudvalget er bruger-repræsentanter, pt. fra Pensionistklubben og Beboer-Klubben Uglen. Bemærk at Kvindeklubben på nuværende tidspunkt ikke er repræsenteret i aktivitetsudvalget.

Vil du/I søge om et beløb til en aktivitet i Bispeparken

Ansøgning til Aktivitetsudvalget

Det fremgår af blanketten, hvortil den skal sendes. Du skal være beboer i Bispeparken for at kunne søge.

Ansøgninger om at få del i Bispeparkens aktivitetsmidler skal stilles skriftligt, og du/I kan vælge at benytte en af nedenstående skabeloner.

Bispeparken: Skabelon til Ansøgning til Aktivitetsudvalget (docx) (åbner i programmet Word 2007, hvis man har installeret det) – redigerbar.

Bispeparken: Skabelon til Ansøgning til Aktivitetsudvalget (doc) (åbner i programmet Word 2003, hvis man har installeret det) – redigerbar.

Bispeparken: Skabelon til Ansøgning til Aktivitetsudvalget (rtf) (Rich Text Format: understøttes af mange tekstbehandlingsprogrammer) – redigerbar.

Bispeparken: Skabelon til Ansøgning til Aktivitetsudvalget (odt) (åbner i programmet OpenOffice 4.x, hvis man har installeret det) – redigerbar.

Bispeparken: Skabelon til Ansøgning til Aktivitetsudvalget (pdf) (åbner i programmet Acrobat Reader, hvis man har installeret det) – ikke redigerbar, udskriv og udfyld med håndkraft.