Bispeparken siger Nej til regeringens boligplaner – 2018

Vedtaget på Bispeparkens Afdelingsmøde 14. maj 2018: Bispeparken siger Nej til regeringens boligplaner Vi siger Nej til regeringens planer om at nedrive og sælge almene boliger. Vi siger Nej til regeringens planer om smide folk ud af deres boliger for at sælge dem. Vi siger Nej til regeringens planer om at sælge vores grunde. Vi siger Nej til, at regeringen laver lister…

Skriv under / Sign the petition

Skriv under hvis du vil bevare og renovere vores almene boliger, med vores 12 mia. huslejekroner i Landsbyggefonden i stedet for, at regeringen bruger vores penge på nedrivninger og andre formål. Spørg også gerne din nabo, klassekammerat eller kollega. Skriv under her: https://www.skrivunder.net/fingrene_vak_fra_lejernes_penge — Sign the petition if you want to maintain our almen housing, and use our common savings for renovation…

Byggesager i Bispeparken – dokumenter med mere.

Bispeparken byggenyt

Her på vores hjemmeside kan nu findes alle dokumenter (nyhedsbreve, varslinger og tidsplaner) som i forbindelse med de 2 byggesager bliver omdelt eller udsendt til beboerne. Projekterne er henholdsvis “Højvandssikring af kloakker” (direkte link: http://www.bispeparken.dk/projekter/aktuelle-projekter/projekt-hoejvandssikring-af-kloakker) og “Nye døre og låsesystem” (direkte link: http://www.bispeparken.dk/projekter/aktuelle-projekter/projekt-nye-doere-og-laasesystem). Det første omdelte nyhedsbrev er lige blevet tilføjet her på hjemmesiden. Så hvis et nyhedsbrev eller en varslingsskrivelse skulle…

Afdelingsmøde om bl.a. nye døre – mandag 9.februar 2015

Vær med til at bestemme i Bispeparken. Kl.18:00 i Beboerhuset, Bispeparken 17 B, med mad fra kl. 17:15 – 17:45 og børnepasning. Vi taler og stemmer om: Forslag om højvandssikring af kloakker. Forslag om energioptimering af Bispeparken. Forslag til gennemførelse af den tidligere vedtagne bilfri zone. Forslag om nye døre og låsesystem. Forslag om, at der afsættes midler til forprojekt for udvidelse af regnvandsanlægget.…

Pasning af hund i Bispeparken

Det er tilladt at passe en hund i en begrænset periode, hvis man melder til Ejendomskontoret, hvornår man gør det. Det må ikke være til gene for andre beboere med støj eller andet. Den må ikke medtages på Bispeparkens udearealer, og skal luftes udenfor Bispeparken. Det er ifølge loven tilladt at have en kommunalt bevilget servicehund, f.eks. en førerhund. Den er specielt…

Information om TV og internet i Bispeparken – August 2014

Vores TV-koncept opfylder to hensyn: Hensyn til flertallet: Ingen skal betale mere end 46 øre pr. kanal, de ikke vil have. Hensyn til mindretallet: Alle kan få de dyre TV-kanaler, de gerne vil have, men må også selv betale for dem. Mangelskema omkring TV og internet kommer ud til efteråret Parknet og Bispeparkens Bestyrelse udsender i fællesskab et mangelskema til alle lejligheder,…