Afdelingsmøde om bl.a. nye døre – mandag 9.februar 2015

Vær med til at bestemme i Bispeparken. Kl.18:00 i Beboerhuset, Bispeparken 17 B, med mad fra kl. 17:15 – 17:45 og børnepasning. Vi taler og stemmer om: Forslag om højvandssikring af kloakker. Forslag om energioptimering af Bispeparken. Forslag til gennemførelse af den tidligere vedtagne bilfri zone. Forslag om nye døre og låsesystem. Forslag om, at der afsættes midler til forprojekt for udvidelse af regnvandsanlægget.…