Forsøg med lukninger af skakte to steder i Bispeparken – 12. august 2019

FORELØBIG LUKNING AF SKAKTE TO STEDER I BISPEPARKEN I Bispeparken 1-4 (Grevefløjen) har der et stykke tid kørt et forsøg med at håndtere affaldet uden skakte. Fra 13. august kører der også en foreløbig ordning i huset på hjørnet af Tagensvej 227-241 og Tuborgvej 252-262 (”Øen”). Meningen med forsøgene er at skabe de bedst mulige rammer og systemer for at håndtere affaldet…

Udskiftning til nye, fjernaflæste elmålere

Alle elkunder i Danmark skal have fjernaflæste elmålere inden udgangen af 2020, og derfor er firmaet Radius nu i gang med at udskifte 1 million elmålere i deres forsyningsområde i Københavnsområdet, i Nordsjælland og dele af Midtsjælland. Du får et brev fra Radius et par måneder før, elmåleren skal skiftes hos dig. I brevet vil Radius fortælle dig om udskiftningen. Installationsperiode i Bispeparken: Start: 15/3/2019 Stop:…

Grøn Strukturplan Bispeparken – december 2016

En grøn strukturplan kortlægger de bærende grønne strukturer og fremhæver kvaliteterne i udearealerne. Den indeholder desuden en række anbefalinger til, hvad der kan gøres, så de grønne områder ved fsb’s boliger også i fremtiden kan fremstå frodige, indbydende og af høj kvalitet. Grøn Strukturplan Bispeparken, december 2016 Filstørrelse: 78 MB eller Grøn Strukturplan Bispeparken, december 2016 Komprimeret Filstørrelse: 18 MB. Den grønne…

Rapport “Samdrift mellem almene boligafdelinger”

Driftsfællesskaber bruges i stadig stigende grad til at skabe høj kvalitet og effektiv drift i almene boligafdelinger, men vejen dertil kan være lang og udfordrende. fsb har siden 2013 samarbejdet med en række boligorganisationer og konsulentfirmaet ’Konradi – Liv i og mellem husene’ om at indhente og bearbejde erfaringer med etablering og vedligeholdelse af driftsfællesskaber i Danmark. Nu udkommer drejebogen ’Samdrift mellem…

Byggesager i Bispeparken – dokumenter med mere.

Bispeparken byggenyt

Her på vores hjemmeside kan nu findes alle dokumenter (nyhedsbreve, varslinger og tidsplaner) som i forbindelse med de 2 byggesager bliver omdelt eller udsendt til beboerne. Projekterne er henholdsvis “Højvandssikring af kloakker” (direkte link: http://www.bispeparken.dk/projekter/aktuelle-projekter/projekt-hoejvandssikring-af-kloakker) og “Nye døre og låsesystem” (direkte link: http://www.bispeparken.dk/projekter/aktuelle-projekter/projekt-nye-doere-og-laasesystem). Det første omdelte nyhedsbrev er lige blevet tilføjet her på hjemmesiden. Så hvis et nyhedsbrev eller en varslingsskrivelse skulle…

Vi har et flot regnvandsanlæg

Regnvandssøen Når vandtankene til vaskeriet er fyldt, så løber vandet videre til vores regnvandssø, som samtidig er et såkaldt vådbed med blomster. Der er også vådbede på plænen ved Jacob Lindbergs Vej. Vandtankene I den gamle kulkælder under fliserne ved Ungdomsklubben, Bispeparken 17 A, står vandtankene, der opsamler regnvand fra tagene til genbrug i vaskeriet. Der er plads til 4000 liter vand…

Udvikling af en helhedsplan for Bispeparken

På det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag den 28. november 2013 blev det besluttet, udvikle en helhedsplan for Bispeparken. hvor… Afdelingsmødet giver fsb mandat til, i samarbejde med Bispeparkens Bestyrelse, at udvikle en helhedsplan for afdeling 1-22 Bispeparken. En helhedsplan giver adgang til økonomisk støtte og billige lån fra Landsbyggefonden. Hovedoverskrifterne i helhedsplanen kan være: Genopretning af bygningerne f.eks. udskiftning af vandrør, el-ledninger, gulve…

Byttehjørne i vaskeriet

Har du nogle ting, der stadig virker, men du ikke vil eje mere? Så kan du stille det i byttehjørnet i vaskeriet. Du kan til gengæld tage ting, du mangler. OBS: – Ikke til tøj – Kun ting, der stadig virker, ikke til affald. Byttereolen er sat op ud fra tanken om, at den enes skrald er den andens guld. Byt og…

Brug Bispeparkens vaskeri

Vi har nye maskiner med: * Renseprogrammer * Desinfektionsprogrammer Bispeparkens vaskeri er miljøvenligt: Regnvand * Vindmøllestrøm * Svanemærkede vaskemidler Hver vask, du vasker, er en god forretning for Bispeparken. Bispeparkens vaskeri giver et pænt overskud, som alt andet lige bidrager til at holde huslejen nede. Det sikrer også, at der er råd til at vedligeholde vaskeriet og købe nye maskiner, når der…