Radon i Bispeparken – der følges op (juni 2018)

Radon i Bispeparken I efteråret 2017 blev det besluttet, at der skulle måles for radon i jeres boligafdeling. Nu er resultaterne af målingerne kommet. Af udviklings- og kommunikationschef Helle Sinding-Jensen, hsj@fsb.dk Der er nu foretaget målinger for radon i kældrene, der hvor du bor, og der er målt radonværdier, der er over grænseværdien. fsb er straks gået i gang med at gennemgå…

Bispeparken ekstra-nyhedsbrev – september 2017

BISPEPARKENS EKSTRA-NYHEDSBREV SEPTEMBER 2017 Huslejeudviklingen 2008-2017 i Bispeparken (rød) og fsb i samme område (grøn) [indsat graf] Bispeparken / Gennemsnit for fsb afdelinger i samme område Det ses at huslejen var blevet uforholdsmæssigt høj i 2011 på grund af et byggeprojekt, der var vedtaget flere år tidligere. Derfor arbejdede vi hårdt for at få den i ro og også gerne sænke den,…

Vi har utætte vandrør og faldstammer – september 2017

Løsningen er, at vi får skiftet dem ud. På afdelingsmødet 18. september 2017 kan vi stemme om to forskellige forslag. Forslag 1 betyder udskiftning af både vandrør og faldstammer (altså afløbsrørene i lejligheden). Forslag 2 betyder udskiftning udelukkende af vandrør. Fordele ved forslag 1: udskiftning af både vandrør og faldstammer – Billigere i længden (det koster ca. 11 mio.kr. mindre at gøre det…

Udskiftning til nye, fjernaflæste elmålere

Alle elkunder i Danmark skal have fjernaflæste elmålere inden udgangen af 2020, og derfor er firmaet Radius nu i gang med at udskifte 1 million elmålere i deres forsyningsområde i Københavnsområdet, i Nordsjælland og dele af Midtsjælland. Du får et brev fra Radius et par måneder før, elmåleren skal skiftes hos dig. I brevet vil Radius fortælle dig om udskiftningen. Installationsperiode i Bispeparken: Start: 15/3/2019 Stop:…

Grøn Strukturplan Bispeparken – december 2016

En grøn strukturplan kortlægger de bærende grønne strukturer og fremhæver kvaliteterne i udearealerne. Den indeholder desuden en række anbefalinger til, hvad der kan gøres, så de grønne områder ved fsb’s boliger også i fremtiden kan fremstå frodige, indbydende og af høj kvalitet. Grøn Strukturplan Bispeparken, december 2016 Filstørrelse: 78 MB eller Grøn Strukturplan Bispeparken, december 2016 Komprimeret Filstørrelse: 18 MB. Den grønne…

Rapport “Samdrift mellem almene boligafdelinger”

Driftsfællesskaber bruges i stadig stigende grad til at skabe høj kvalitet og effektiv drift i almene boligafdelinger, men vejen dertil kan være lang og udfordrende. fsb har siden 2013 samarbejdet med en række boligorganisationer og konsulentfirmaet ’Konradi – Liv i og mellem husene’ om at indhente og bearbejde erfaringer med etablering og vedligeholdelse af driftsfællesskaber i Danmark. Nu udkommer drejebogen ’Samdrift mellem…

Bispeparken omtalt i 2 publikationer fra april 2015

Sådan sikres velfærdssamfundets bygningsarv – To publikationer om 1940’erne og 1950’ernes murede boligbebyggelser. Læs de tilhørende artikler online ved at følge nedenstående link, hvor der også er mulighed for at downloade publikationerne. To nye publikationer skal hjælpe med at fremtidssikre bygningsarven, nemlig “Kortlægningspublikation – Bygningskultur og bevaringsværdier” (Ny renoveringsguide for efterkrigstidens murede boligbebyggelser) samt “Renoveringsguide – kvaliteter, udfordringer og anbefalinger” (Publikation formidler de murede…