Foreningen Bispeparkens Havegruppe er nu stiftet

Aktive beboere i Bispeparken har lige startet en ny forening, som har fået navnet: “Foreningen Bispeparkens Havegruppe”.

Foreningen Bispeparkens Havegruppes formål er at styrke sammenholdet mellem beboerne i Bispeparken og skabe fællesskab om havebrug i Bispeparken ved at arbejde med haverne ud fra fsb og Bispeparkens Bestyrelses overordnede retningslinjer for området. Herudover iværksætte aktiviteter og udflugter for medlemmerne med henblik på at støtte udviklingen af kultur, fremme bæredygtighed samt involvering af Bispeparkens børn og unge i grønne aktiviteter.

Læs mere her: http://www.bispeparken.dk/havegruppen

Her findes mere information og også alle dokumenter om Havegruppen, som de blev vedtaget på Foreningen Bispeparkens Havegruppes stiftende generalforsamling den 21. april 2019. Her finder du også oplysning om, hvordan du kan kontakte foreningen, hvis du har lyst til at deltage i deres aktiviteter.

Kort link (Shortlink):