Kom til møde om: Ny bypark på Grønningen – 20. november 2018

Hvad nu hvis Grønningen blev det sted, hvor alle i kvarteret følte sig hjemme? Hvordan vil det se ud?

Grønningen skal i de kommende år udvikles til at blive en endnu bedre park – et sted, hvor kvarteret kan mødes. Et sted man kan slå sig ned og måske et sted, hvor man kan opleve noget nyt.

Vil du være med til at bruge 27,7 mio. kr. på at udvikle et nyt mødested i Nordvest?

Alle i Nordvest kan være med til at lave en ny park på Grønningen.

Det kræver ingen særlige kompetencer.

Hvis du har lyst til at være med eller høre mere så skriv til
nordvest@tmf.kk.dk

KOM TIL ARBEJDSGRUPPEMØDE D. 20. NOVEMBER 2018 KL. 17-19. Tagensbo Skole – indgang ved Hovmestervej 19.

FAKTA

Grønningen nord og syd skal udvikles som et sammenhængende parkforløb, som skal kunne forsinke regnvand igennem Nordvest.

Områdefornyelse Nordvest samler en arbejdsgruppe for at få lokale ønsker og viden ind i projektet.

Andre aktører: Tagensbo Skole, områdets foreninger, kvarterets beboere og boligselskaber, Beboerprojekt PULS, Beboerprojekt Bispebjerg, forvaltninger i Københavns Kommune og forsyningsselskabet HOFOR. Områdefornyelse Nordvest er tovholder.

Hvad laver en arbejdsgruppe?

Arbejdsgruppen består af beboere og lokale foreninger, der mødes og taler om den fremtidige park. Gruppen har til opgave at komme med input og ønsker til, hvordan parken skal udvikles og udformes.

Arbejdsgruppens ønsker til parken bliver samlet i et program. Programmet er en form for opskrift, som arkitekten skal bruge til at kunne udforme og tegne parken.

Arkitekten omsætter programmet til et konkret forslag.

Arbejdsgruppen kan følge projektet mens arkitekterne tegner på projektet.

Den nye bypark på Grønningen forventes færdiganlagt i efteråret 2022.

Kort link (Shortlink):