Kommissorium for Tagensvej 227-lokaleudvalget

Kommissorium for Tagensvej 227-lokaleudvalget

Et kommissorium bruges til at beskrive formålet med f.eks. et udvalg, og de opgaver et udvalg har. Det fortæller med andre ord, hvilket grundlag udvalget skal arbejde på.

Tagensvej 227-lokaleudvalget kommer med forslag til indretning/udnyttelse af lokalet Tagensvej 227 st. th. med henblik på brug til bestyrelsessekretariat (kontor), mødelokale for bestyrelse, andre udvalgsmøder og forskellige beboergruppemøder samt andre beboeraktiviteter, der med fordel kan afholdes i lokalerne. Tagensvej 227-lokaleudvalget forestår den overordnede drift af lokalet.

Udvalget konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden.

Kontakt

Kontakt for beboere i Bispeparken: Kontakt til Tagensvej 227-lokaleudvalget sker ved henvendelse til Bispeparkens bestyrelse, gerne via e-mail.


Således vedtaget af Bispeparkens Bestyrelse den 24. februar 2015.