Afsluttede projekter

Projekter afsluttet i 2017:

Projekter afsluttet i 2016:

 • Grøn Strukturplan Bispeparken. En grøn strukturplan kortlægger de bærende grønne strukturer og fremhæver kvaliteterne i udearealerne. Den indeholder desuden en række anbefalinger til, hvad der kan gøres, så de grønne områder ved fsb’s boliger også i fremtiden kan fremstå frodige, indbydende og af høj kvalitet. Grøn Strukturplan Bispeparken, december 2016 Filstørrelse: 78 MB eller Grøn Strukturplan Bispeparken, december 2016 Komprimeret Filstørrelse: 18 MB. Den grønne strukturplan er udarbejdet som et redskab til afdelingsbestyrelsen, beboere, medarbejdere, andre beslutningstagere og eksterne rådgivere. Beslutningen om at få udarbejdet grønne strukturplaner kom i forlængelse af et ph.d.- projekt, som fsb, i samarbejde med SBi, fik udarbejdet i perioden 2011-14. Ph.d.-projektet undersøgte og kortlagde kvaliteter i landskabet i udvalgte boligafdelinger i fsb. En af konklusionerne i projektet var at få udarbejdet grønne strukturplaner som et fælles styringsværktøj for alle, der udfører arbejder i arealerne uden for husene. Derfor vedtog Organisationsbestyrelsen i december 2014, at der skulle udarbejdes grønne strukturplaner for 10 af fsb´s afdelinger.
 • Deltagelse i boligsocial indsats “Beboerprojekt Bispebjerg” 2013-16, som vedtaget på afdelingsmødet i september 2012. Projektet kaldes også for boligsocial helhedsplan. Læs mere her.
 • Højvandssikring af kloakker, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde i februar 2015. Download dokumenter (nyhedsbreve, varslinger og tidsplaner) omdelt/udsendt til beboerne.
 • Nye døre og låsesystem, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde i februar 2015. Download dokumenter (nyhedsbreve, varslinger og tidsplaner) omdelt/udsendt til beboerne.
 • Forprojekt om batteriprojekt og osmoseprojekt, som vedtaget på afdelingsmødet i september 2015. Resultat:Undersøgelsen er foretaget i samråd med afdelingsbestyrelsen og fsb’s miljø- og energikonsulenter. Det blev konkluderet, at Bispeparkens behov og status for teknologierne og regler gør, at det ikke økonomisk kan svare sig at arbejde videre med de to projekter.
 • Forprojekt om Internet & TV. Resultat:Nyt projekt: Etablering af nyt netværk til internet og tv i Bispeparken

Projekter afsluttet i 2015:

 • Digital opmåling af Bispeparken til brug for elektronisk syn, som vedtaget på afdelingsmødet i september 2014.
 • Indførsel af bilbegrænset zone i den indre del af Bispeparken ved opsætning af bomme mellem blokke, der ligger på Frederiksborgvej samt ud for opgang Bispeparken 11/12, som vedtaget på afdelingsmødet i september 2013.

Projekter afsluttet i 2014:

 • Urafstemning om tilladelse til at holde hund
  • Under afdelingsmødet 5. september 2014 var der et forslag om at holde hund. Dette forslag blev sendt til urafstemning.
 • Sortering af affald

Projekter afsluttet i 2013:


Hvis du vil læse mere om disse projekter, benyt søgefunktionen på hjemmesiden eller vælg fra kategorierne i højre side.

Pil højreKategori: Afsluttede projekter

Kort link (Shortlink):