Aktuelle projekter

Projekter påbegyndt i 2019:

 • Plantekasser i metal til haverne ved Foreningen Bispeparkens Havegruppe, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 16. september 2019.
 • Forundersøgelse af muligheden for at etablere en ny affaldsløsning, der skal ses på muligheden for at etablere nedgravede containere i terræn, at etablere mobilsug eller centralsug (evt. tilsluttet til eksisterende skakte) samt at etablere affaldshuse med rullecontainere i terræn (lågene på skraldecontainerne er alt for tunge, og det er en bekymring bestyrelsen skal tage med i undersøgelsen), som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 16. september 2019.
 • Bestyrelsen skal arbejde for at holde alle skakterne åbne. Forudsætningen for ændringsforslaget er, at det skal op på nyt afdelingsmøde, hvis det bliver en bekostelig arbejdsopgave, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 16. september 2019.
 • Forundersøgelse af håndtering af regnvand, både daglig regn og regnvand i forbindelse med skybrud, om dette vand kan holdes på Bispeparkens egne matrikler, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 16. september 2019.
 • Etablering af fodgængerovergang med zebrastriber og eventuelt skilte ved Plænen ud for Bispeparken nr. 33 til 34, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 17. juni 2019.
 • Etablering af pullert ved indkørsel til garageanlægget, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 17. juni 2019.
 • Forslag om hastighedsbegrænsning og/eller stillevej på Frederiksborgvej ved Bispeparken (rejses over for Københavns Kommune, Lokalrådet og Områdefornyelse Nordvest med flere som beboernes ønske), som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 17. juni 2019.

Projekter påbegyndt i 2018:

 • Opstilling af drivhus 10 m2 på græsset ved siden af nyttehaverne og vil ændre det grønne område bag ved Jacob Lindbergs Vej 10 fra at være en bar græsplæne til at blive en byhave (2019: nu ved Foreningen Bispeparkens Havegruppe), som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 10. september 2018.

Projekter påbegyndt i 2017:

 • Udskiftning af vandinstallationer og faldstammer, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 18. september 2017.

Projekter påbegyndt i 2016:

 • Igangsætning af forprojekt med projektleder og rådgiver, som skal vurdere hvilke arbejder, der skal prioriteres og i hvilket omfang, der kan samles opgaver for at få en bedre udnyttelse af bl.a. stilladsomkostninger, samt hvad det kommer til at koste og det skal i videst muligt omfang afdækkes, hvilke udfordringer der er i de forskellige blokke i Bispeparken og de deraf følgende forskelligheders indvirkning på den økonomi, der skal indlægges i projektet. Projektet skal komme med et overslag på de arbejder, den tidsramme og priser, der kan fremlægges på kommende afdelingsmøde, så der kan fremsættes et forslag med huslejekonsekvens. Forprojektet skal samtænkes med resultatet af de tidligere vedtagne forprojekter omkring rør og el, den kommende energiplan og den kommende helhedsplan. Herunder mulighederne for at bygge ekstra boliger til afdelingen under taget på Bispeparken 1-4 i forbindelse med tagudskiftningen på denne blok. (Projektet omhandler generel vedligeholdelse af tag, facader, vinduer, ventilation mv.). Som vedtaget på afdelingsmødet i september 2016.
  2019 Orientering om forundersøgelse – februar 2019
  2019 Orientering om forundersøgelse – August 2019
 • Deltagelse i boligsocial indsats “Beboerprojekt Bispebjerg” 1. januar 2017 – 31. december 2020, som vedtaget på afdelingsmødet i september 2016. Projektet kaldes også for boligsocial helhedsplan. Læs mere her.
 • 3-faset el, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 18. april 2016.
 • Forprojekt til samlet energiplan, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 18. april 2016.

Projekter påbegyndt i 2015:

 • Forprojekt om udvidelse af regnvandsanlægget, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde i februar 2015.
 • Energioptimering af Bispeparken (det fælles EL-forbrug), som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde i februar 2015.

Projekter påbegyndt i 2014:

 • Forprojekt omkring mere og bedre cykel- og barnevognsparkering i Bispeparken, som vedtaget på afdelingsmødet i september 2014.

Projekter påbegyndt i 2013:

 • Udvikling af en helhedsplan for Bispeparken, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde i november 2013.

Hvis du vil læse mere om disse projekter, benyt søgefunktionen på hjemmesiden eller vælg fra kategorierne i højre side.

Pil højreKategori: Aktuelle projekter

Kort link (Shortlink):