Radon i Bispeparken – der følges op (juni 2018)

Radon i Bispeparken

I efteråret 2017 blev det besluttet, at der skulle måles for radon i jeres boligafdeling. Nu er resultaterne af målingerne kommet.

Af udviklings- og kommunikationschef Helle Sinding-Jensen, hsj@fsb.dk

Der er nu foretaget målinger for radon i kældrene, der hvor du bor, og der er målt radonværdier, der er over grænseværdien. fsb er straks gået i gang med at gennemgå boligafdelingen og få gjort det, der skal gøres. For at være sikre på, at de tiltag, der sættes i gang virker, vil vi i efteråret 2018 måle igen.

Læs det brev fsb har sendt til jeres afdelingsbestyrelse med resultatet af målingen.

Om radon

Radon er er en naturligt forekommende gasart i undergrunden, der trænger ind i bygninger via revner og sprækker. Det kan fx være steder hvor gulve er brudt af rør ind i bygningen. Derfor er det særligt i kælderen (eller stueetage, der hvor der ikke er kælder), at der er risiko for radon. Radon i kælderen betyder dog ikke at der nødvendigvis er radon i boligerne oppe over. Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut har undersøgelser vist, at der er lille sandsynlighed for, at der er radon i boligerne i etagebyggerier.

Radon i høje mængder er sundhedsskadeligt og er ifølge Sundhedsstyrelsen medvirkende årsag til 300 nye tilfælde af lungekræft om året i Danmark.

Kort link (Shortlink):