Skriv under / Sign the petition

Skriv under

hvis du vil bevare og renovere vores almene boliger, med vores 12 mia. huslejekroner i Landsbyggefonden i stedet for, at regeringen bruger vores penge på nedrivninger og andre formål. Spørg også gerne din nabo, klassekammerat eller kollega.

Skriv under her: https://www.skrivunder.net/fingrene_vak_fra_lejernes_penge

Sign the petition

if you want to maintain our almen housing, and use our common savings for renovation instead of the government using our money for demolition and other purposes. You can also ask neighbour, classmate or colleague for a signature.

Sign here: https://www.skrivunder.net/fingrene_vak_fra_lejernes_penge

Skriv under seddel / Sign the petition note