AFGØRELSE OM BISPEPARKENS HUSLEJE ER UDSAT – februar 2022

VI FORTSÆTTER ARBEJDET FOR AT SÆNKE HUSLEJEN 1. APRIL 2022

I oktober vedtog vi på Bispeparkens afdelingsmøde*, at vores huslejestigning skulle være 2,7 % mindre end den stigning på 7,5 %, som vi vedtog i september.

Altså en huslejestigning på i alt 4,8%.

Fordi 7,5 % var blevet for meget i forhold til det mål om max. 5 %, vi tidligere havde sat.

Siden har behandlingen været forsinket på den videre vej gennem systemet og i marts blev det gjort til en sag om Bispeparkens Bestyrelse skulle have lov til at fremlægge sagen direkte overfor organisationsbestyrelsen, som er den højeste bestyrelse i fsb.

Det kan vi, efter de nye regler som blev vedtaget i fsb’s repræsentantskab i august. Dermed skal vedtagelsen til godkendelse i fsb-organisationsbestyrelsen i marts.

Hvis organisationsbestyrelsen godkender vores vedtagelse, vil der ske det, at huslejen falder med 2,7 % (af 2021-huslejen). Vi mener, at det må gælde fra 1. april 2022.

Vores egen formand, Jean Thierry, som også er formand for organisationsbestyrelsen og hele fsb, kan desværre ikke stemme på det punkt, da man ikke kan stemme om den boligafdeling, man selv bor i.

Så vi håber, at et flertal af de andre i den nye fsb-organisationsbestyrelse vil vise, at de er en ny bestyrelse og stemme for at støtte os beboere.

Ligesom i sagen om de tre familier i Blågården, der til sidst fik lov til at blive boende, fordi de lokale beboere i Blågården ville beholde dem som naboer, selv om den gamle organisationsbestyrelse i fsb ville smide dem ud.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

* På Bispeparkens afdelingsmøde kan alle vi beboere deltage og stemme.

Man har 2 stemmer pr. bolig. Du kan læse alle referater og andre dokumenter på bispeparken.dk under Bestyrelsen – Dagsordener og mødereferater

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.