Alle skal kunne blive boende i Bispeparken – december 2020

fsb administrationens forslag:
SÆT HUSLEJEN 123 % OP

Bispeparkens Bestyrelse siger:
NEJ
Alle skal kunne blive boende i Bispeparken

Bispeparken er heldigvis et beboerdemokrati, så det er os, der bor her, der bestemmer.

Nu er vi endelig ude af alle regeringens lister og så kommer administrationen og foreslår, at vi skal sætte huslejen op med 123 % for at renovere Bispeparken i forbindelse med den fysiske helhedsplan.

Det siger vi naturligvis NEJ til.

Bispeparken skal fortsat renoveres, men det skal ske på en fornuftig måde, så huslejen ikke eksploderer. Alle skal kunne blive boende.

Vi stiller ikke et så stort forslag, uden at indtægterne og finansieringen også er med – herunder Landsbyggefonden – den har Bispeparkens beboere betalt flere 100 mio. kroner til, siden den startede i 1966.

Vi har nedsat et byggeudvalg, der skal gå tilstandsrapport og forslag grundigt igennem og have adgang til alle tal og materialer.

Vi vil også med til møderne med Landsbyggefonden, så vi kan sikre, at vores interesser varetages

Der står på fsb’s hjemmeside, at det er Bispeparkens beboere, der skal diktere Bispeparkens fremtid. Det holder vi fast i.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Bispeparken

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.