Bispeparkens nyhedsbrev – 05. maj 2021

Afstemning om Skybrudssikring og bypark – lige nu i din postkasse

Grønt, godt og gratis. Vi får regnvandsafledning (betalt af Hofor) og genoprettet vores smukke park og får den gjort grønnere efter byggeriet af regnvandsanlgget – betalt af områdefornyelse Nordvest.

Vi kan selv bestemme, hvilke aktiviteter, vi vil bruge parken til.

Hundeafstemning i slutningen af maj

På afdelingsmødet valgte vi, at vi ville stemme om hundehold med en brevafstemning i stedet for at diskutere og stemme på mødet. Der plejer også at være brevafstemning om det emne.

Afstemningen er blevet forsinket af forskellige grunde og nu overhalet af den anden afstemning, der kommer centralt fra og med kommunalt tilskud til projektet, så vi kunne ikke få lov til at bytte om på dem. Men vi holder afstemning om hundehold, når den anden afstemning er forbi.

Bispeparken: 100 % almene boliger i 80 år – 1941-2021

Vi marker naturligvis jubilæet på forskellige måder gennem året med kig tilbage i tiden og ud i fremtiden. Også i maj, hvor Bispeparkens Beboerforening officielt startede. Den store fest bliver til høstfesten 29. august, hvis alt går vel.

Jubilæums-altankoncert – foreløbig planlagt til 30. maj

Baggårdskoncerterne vil gerne komme ud til os, selv om vi ikke har nogen baggårde, men fine udearealer. Vi fortæller mere, når programmet ligger mere fast. Alting kan jo ændre sig i disse tider.

Bispeparken i kommunens ”grønne” kategori

Bispeparken er ikke bare kommet ud af alle regeringens lister, men er endda hoppet ud af kommunens bufferzoner, og er nu kvalificeret til kategorien ”grøn”, den bedste i udlejningsaftalen med Københavns Kommune.

Efter en særlig aftale er der fortsat skærpet fleksibel udlejning på to kriterier, uddannelsesniveau og ren straffeattest. Derudover udlejes Bispeparken, som var vi en ”gul” afdeling.

Borgerforslaget: Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger

Bliver i øjeblikket behandlet inde i Folketinget. Ved 1. behandlingen indrømmede boligministeren at det går bedre og bedre i de store almene boligområder. Men han vil stadig rive almene boliger ned og fordrive mennesker fra deres gode hjem. Det giver ikke helt mening.

Bispeparkens planer – Vi vil bevare vores hjem

Der er et hav af planer og de fletter sig ind i hinanden, den vigtigste er den fysiske Helhedsplan.

For os er det en klar betingelse, at ingen skal tvinges til at flytte fra Bispeparken, fordi huslejen stiger for meget eller at lejligheder sammenlægges eller nedlægges.

Kældrene

For at det altid skal være pænt i alle Bispeparkens kældre er en række tiltag i gang:

Social indsats ved kommunens gadeplanmedarbejdere og lokal dialog, jævnligt besøg af politiet i kældrene, bedre rengøring, mulighed for at politiet kan se chip over hvem der har været i kælderen/har lukket besøgende ind, forslag om videoovervågning til afstemning på et kommende afdelingsmøde.

Bispeparkens rørprojekt

Hvis du har indskrevet fejl og mangler, og de ikke er blevet udbedret korrekt, må du meget gerne skrive til Bispeparkens Bestyrelse på post@bispeparken.dk

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.