Bispeparkens nyhedsbrev – 22. december 2022

Udlån af ladcykler

Vores fælles ladcykler, en grøn Nihola-cykel og ”det røde lyn”, en elektrisk, lang Christiania-cykel, udlånes via Ejendomskontoret. De kan også fortælle om reglerne for udlån.

Offentliggørelsen af regeringens lister d. 1. december 2022 og Almen Modstand-demonstrationer

Bispeparken bevæger sig længere og længere væk fra regeringens lister. Ligesom flere og flere områder, der kommer ud af listerne. I København er Aldersrogade kommet ud af listerne, men deres boligselskab prøver at få dem til at gennemføre en ”omdannelse” alligevel. Tingbjerg er kommet ud af den hårde liste – stort hurra – men loven siger, at de alligevel skal gennemføre deres ”udviklingsplan”. fsb’s repræsentantskab har dog vedtaget at støtte, at de 42 handicap-venlige rækkehuse på Langhusvej bevares i stedet for at blive revet ned. Vi i Bispeparken støtter naturligvis de lokale beboere i dette.

Tak til alle jer, der deltog i Almen Modstands demonstration 1. december på Christiansborgs Slotsplads og Boligaktionens demonstration den 3. december gennem Mjølnerparken og resten af Nørrebro.

Der er meget i vejen med både at lave lister og den måde tallene bliver opgjort på.

Bispeparkens tal for 2022 er:

Kategorien ”udenfor arbejde og uddannelse” er faldet 1,9 procentpoint til 27,3 %, hvor grænsen er 40 %

”Kun grundskole” er faldet med 4,8 procentpoint til 45,8 %. Grænsen er 60 %.

”Gennemsnitsindkomst” er steget 1,3 procentpoint til 58,8 %. Grænsen er 55 %.

”Dømte” er steget ganske lidt med 0,1 %, til 2,2 % sandsynligvis fordi det samlede antal beboere, som procenten udregnes ud fra, er faldet lidt. Grænsen er faldet fra 2,4 % til 1,9 %.

Bispeparken kom ud af regeringens lister 1. december 2020. Året efter i 2021 opfandt regeringen en ny ”forebyggelsesliste” til boligområder, der ikke var på de egentlige lister. Der er vi stadig, sammen med 65 andre områder, men med forbedringerne af vores tal, er vi langsomt på vej ud af denne liste også.

Det er værd at huske på at der kun ville være 3-4 områder i hele landet tilbage på den oprindelige liste fra 2010, hvis man havde fastholdt kriterierne fra dengang. Ingen af dem i København.

Prisstigning på tørretumbler-tid

Som vedtaget på afdelingsmødet i september koster det nu 3 kroner at tørretumble i 10 minutter. Det er en prisstigning på 1 krone på grund af stigende el- og gaspriser.

Nyt link til reservation af vaskemaskiner

Reservering af vaskemaskiner sker nu via ”vasketid.dk” i stedet for ”vasketur.dk”.

Gå på skovtur ved vaskeriet

Du kan gå en tur i skoven midt i Bispeparken. Der er nu stier i den originale skov, der ligger mellem vaskeriet, legepladsen og BispeFarmen.

Bispeparkens Store Bankospil

Torsdag den 17. november 2022 blev der traditionen tro afholdt banko i Bispeparkens Beboerhus. Tak til alle, der var med. Særlig stor tak til Bispeparkens Pensionistklub, der altid står for en del af arrangementet, og som der også trådte til, da andre blev forhindrede. Bispeparkens Store Bankospil har været afholdt hvert år siden 1941.

Bispeparkens Julefest

Tak til alle, der var med til årets hyggelige julefest med Hr. Plys og Julemanden, som kunne afholdes for første gang i tre år. Som det er traditionen, blev der spist æbleskiver, uddelt gaver og danset om juletræet. I år startede julefesten med, at vi pyntede træet færdigt. Det kommer til at blive en ny tradition.

Cafe Helhedsplan

Tak for alle de mange input til Bispeparkens kommende forslag til helhedsplanen ved Cafe Helhedsplan-arrangementet i Bispeparkens Beboerhus. Vi arbejder videre med forslagene til forbedringer af bygninger, fællesfaciliteter og udearealer i den kommende tid, og der vil være flere muligheder for at være med til at skabe vores kommende forslag til den store renovering og fornyelse. Både i Cafe Helhedsplan og andre aktiviteter i foråret.

Bispeparkens Nytårskur 2023

Du er inviteret til Bispeparkens Nytårskur 2023 i Bispeparkens Beboerhus mandag den 16. januar kl. 15:00-18:00, som i år er en reception, hvor alle i Bispeparken kan komme forbi. Der holdes nytårstale kl. 16:00. Her kan vi møde hinanden og Bispeparkens samarbejdspartnere og ønske godt nytår.

Sæt kryds i kalenderen 2023 (med forbehold for ændringer)

Bispeparkens Fastelavn søndag d. 12. februar kl. 11:00-13:00 i Bispeparkens Beboerhus og foran vaskeriet.
Bispeparkens Høstfest søndag d. 20. august kl. 12:00-17:00 på en af Bispeparkens grønne plæner.
Bispeparkens Store Bankospil torsdag d. 14. november kl. 17:00-21:00 i Bispeparkens Beboerhus.
Bispeparkens Julefest søndag d. 10. december kl. 10:00-13:00 i Bispeparkens Beboerhus.

Åben kontortid i Bispeparkens Bestyrelse 2023

Tirsdag d. 17. januar og tirsdag d. 7. februar kl. 16:00-16:30 i Bispeparkens Beboerhus.

Glædelig ferietid, god jul og godt nytår

Bispeparkens Bestyrelse ønsker alle i Bispeparken glædelig ferietid, god jul og godt nytår. Julelysene på Bispeparkens store juletræ er LED, og for at spare ekstra på strømmen har vi valgt, at de kun skal være tændt fra kl. 16-22.

Læs hele nyhedsbrevet her: Bispeparkens nyhedsbrev – 22. december 2022

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.