DET GØR VI FOR AT SÆNKE HUSLEJEN – 1. september 2022

DET GØR VI FOR AT SÆNKE HUSLEJEN

Vi anbefaler at man ikke stemmer for forslag om andre andre udgifter end dem, som allerede er i budgettet.                                                                                                                 0,0 %

Vi foreslår, at bruge 210.000 kr. til at sænke huslejen i 2023. De var afsat som sikkerhed for cafe-projektet i 2022, og bliver ikke brugt, fordi administrationen har lejet lokalet ud til anden side.                                                                                                                                                                   – 0,3 %

Afdrag på et lån for en tidligere renovering er udløbet.              – 1,3 %

Vi betaler udgifterne til videoovervågning og en række andre projekter på et enkelt år i 2022 og derfor udløber denne udgift til 2023.                                             – 2,3 %

Fællesspisning (reelt madkuponer) til rør-byggeprojektet er også slut nu og vi har afsat 450.000 kr. mindre til fælles fællesspisning næste år.                                      – 1,0 %

Uden de prisstigninger og ekstra opsparing, som nævnes nedenfor, var huslejen altså faldet.

DERFOR STIGER HUSLEJEN SAMLET SET I ÅR

Gas- og el-regningerne er steget.

Fælles gas: 0,2 % af huslejen. Fælles el og energi: 1,4 % af huslejen. Samlet                + 1,6 %

Næsten alle vil gerne renovere Bispeparken – skifte vinduer, ordne køkkener, få mere strøm, sørge for at alt er up-to-date. Det kan vi gennem en helhedsplan.

Vi skal selv have en del af pengene i kassen – derfor har vi i august 2021 på afdelingsmødet, hvor alle beboere kan deltage – vedtaget at opspare ekstra 4,2 % i år,

4,5 % fra 2023 og 4,5 % fra 2024.                                                                                                                                        + 4,5 %

Der er også en række andre ekstra udgifter, blandt andet:

Øget administrationsbidrag til fsb administrationen                    + 0,4 %

Højere pris på renovation (skrald)                                                  + 0,3 %

Mindre overskudsudligning fra de tre foregående år                  + 0,3 %

Generelle prisstigninger og lønstigninger

SÅ DET ER GODT, AT VI HAR SPARET PÅ DE POSTER, DER NÆVNES ØVERST

ÆNDRINGER I DEN NÆRE OG FJERNE FREMTID:

Vandmålerne i lejlighederne er planlagt til at virke fra 1. februar, og derfra tages vand ud af huslejen og man betaler kun for det vand, som man selv bruger.

Når affaldshåndteringsprojektet engang er færdigt, så står det til at spare os for 0,4 % af huslejen.

Bispeparkens Bestyrelse

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.