Er du 65+ og frisk på nye fælles- og venskaber mød op 24. februar 2020 kl. 11-12

Kom ned og få en fastelavnsbolle og få en snak om en tur

MANDAG d. 24. februar 2020 kl. 11.00 – 12.00
Frederiksborgvej 118 A
Velkommen

Kontakt: info@ældreifokus.dk – Tlf.: 28 12 06 45 – www.ældreifokus.dk

ÆLDRE i FOKUS

Åben træffetid i: BISPEPARKEN
Hver mandag kl. 11-12.00
Frederiksborgvej 118A

Bispeparken

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.