Flertal for Skybrudsprojekt og forbedret grønt område – 17. maj 2021

Resultatet af urafstemningen

Restultatet ved urafstemningen var 229 stemmer for, 33 imod og en blank.

Forslaget er dermed vedtaget med 87,4 % stemmer for og 12,6 % imod.

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.