FORSLAGET OM AT MINDSKE HUSLEJESTIGNINGEN ER STADIG I BEHANDLING – DET BETYDER EN HØJERE HUSLEJE I STARTEN AF ÅRET – MEN OGSÅ STØRRE HÅB OM EN SÆNKNING SENERE – december 2022

På afdelingsmødet i september blev der vedtaget et budget med en huslejestigning på i alt 7,5% fra nytår. Vi vedtog så på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober at fordele stigningerne over to år, så huslejestigningen ved nytår skal være på 4,8% i stedet.

Dette forslag er stadig i behandling i fsb-organisationsbestyrelsen. Indtil forslaget er godkendt der eller efterfølgende i kommunen, er huslejestigningen stadig på 7,5%. Organisationsbestyrelsen tager forslaget op på det næste møde, som er i februar, hvilket betyder, at der som minimum vil være den høje husleje i januar og februar.
Forsinkelsen af behandlingen af vores vedtagelse er den dårlige nyhed.

Den gode nyhed er, at forsinkelsen af behandlingen af forslaget skyldes en udskiftning af medlemmer i fsb-organisationsbestyrelsen. Efter udskiftningen er der en langt større sandsynlighed for, at et flertal i fsb-bestyrelsen har sympati for vores vedtagelse om at udjævne huslejen mellem 2022 og 2023. Hvis den bliver godkendt, vil huslejen altså falde mindst 2,7 % igen i løbet af året, formodentlig i marts.

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.