Forsøg med lukninger af skakte to steder i Bispeparken – 12. august 2019

FORELØBIG LUKNING AF SKAKTE TO STEDER I BISPEPARKEN

I Bispeparken 1-4 (Grevefløjen) har der et stykke tid kørt et forsøg med at håndtere affaldet uden skakte.

Fra 13. august kører der også en foreløbig ordning i huset på hjørnet af Tagensvej 227-241 og Tuborgvej 252-262 (”Øen”).

Meningen med forsøgene er at skabe de bedst mulige rammer og systemer for at håndtere affaldet uden skakte og fjerne flest mulige ulemper. Starte i en lille skala og sikre, at det fungerer ordentligt og uden problemer. Før vi skal stemme om en eventuel løsning for hele Bispeparken på et senere afdelingsmøde.

HUSK:

Det er ikke tilladt at smide alt affald i skakten. Det meste affald kan sorteres i bio, plastik, metal, glas, papir, rent pap og så videre. Det skal bæres ned i genbrugshuset. Det er kun restaffald, der må puttes i skakten.

Forskellen på skakte eller ej er ikke, om man skal gå ned med det meste affald. Det skal man uanset hvad.

Hvis man ikke selv kan gå ned med sit affald, så har man krav på hjælp fra kommunen.

GIV BESKED:

Hvis du oplever problemer i forbindelse med skaktlukningen eller de tre nye genbrugsstationer bag Tagensvej/Tuborgvej, er det vigtigt, at du giver Ejendomskontoret besked, så de kan rette det til.

Du må også gerne give bestyrelsen besked på post@bispeparken.dk

Vi udsender også et spørgeskema på et senere tidspunkt.

ADRESSERNE:

Bispeparken 1-4 har vi valgt, fordi det er et let sted at komme af med affaldet, da der ligger et genbrugshus lige overfor opgangsdørene.

Tagensvej/Tuborgvej har vi ikke selv valgt. Arbejdstilsynet har krævet, at skaktene lukkes, fordi ejendomsfunktionærernes arbejdsmiljø har været for dårligt. Skaktene vil først kunne genåbnes efter en stor og dyr ombygning. Den vil skulle vedtages på et afdelingsmøde, og vi vil skulle betale ombygningen via vores husleje. I bestyrelsen har vi bedt ejendomskontoret om at komme med et forslag til, hvordan en ombygning og genåbning af skaktene kunne se ud, og også et forslag til en permanent ordning uden skakte. Det vil kunne blive til forslag, som vi kan stemme om på et senere afdelingsmøde.

VI BEBOERE SKAL BESTEMME OG DET KOMMER VI TIL:

I Bispeparkens Bestyrelse har vi valgt, at starte i det små i en lille del af Bispeparken i stedet for at presse en løsning ned over hele Bispeparken uden at vide, hvordan det fungerer i virkeligheden.

I et andet boligselskab i København har man valgt centralt at tvinge alle boligafdelinger til at lukke alle skakte, uden at beboerne lokalt kan sige ja eller nej til det. Det vil vi ikke.

Når vi har fået erfaringerne i Bispeparken, får vi alle sammen mulighed for at stemme om, hvilken affaldsløsning, vi ønsker i fremtiden.

Bispeparkens nyhedsbrev (august 2019)

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.