Kunstprojektet på Grønningen – opstart november 2019

Kunsten på Grønningen NV skal bidrage med to fokus: Dels en kortlægning af området, der fokuserer på en dybere og bagvedliggende forståelse af området og dets beboere, dels at fungere som en årsag til en fælles refleksion over Grønningens fremtidige form.

Kunstprojektet skal i samarbejde ny bypark projektets rådgivere sikre, at den ovenfor beskrevne kortlægning kan blive en integreret del af det kommende anlægsprojekt Grønningen NV.

Der er ikke et formkrav til et endeligt eller solitært værk. Derimod er der en forventning om at den menneskelige kortlægning skal kunne forstås af, og øge ny bypark projektets rådgivers forståelse af stedet. Indarbejdelsen af de levede lag i det fysiske udtryk skal bidrage til, at flere føler et større ejerskab til fremtidens Grønning.

I den kommende tid vil man i området kunne møde kunstner Kerstin Bergendal, som er udpeget til denne opgave.

Kerstin Bergendal har tidligere arbejdet med parkprojekter både i Sverige og Danmark i stor og lille skala. Kerstins redskaber og metoder hører til i den socialt orienterede proceskunst, hvor hun veksler mellem forskellige faser af og former for dialog samt fysiske manifestationer. Hun arbejder med at skabe en dybere og bagvedliggende forståelse af stedets beboere og etablerer et afsæt for fælles refleksion over Bispeparken/Grønningen NV.

Udføres i samarbejde mellem Statens Kunstfond og Områdefornyelsen Nordvest.

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.