Mindskning af huslejestigning er accepteret – januar 2023

I modsætning til sidste år har fsb’s organisationsbestyrelse accepteret at vi på afdelingsmødet i september 2022 vedtog, at vores huslejestigningen skulle være mindre end oprindeligt forslået, fordi vi betalte for meget i husleje i 2022.

De penge gik til at betale husleje til Tagensvej 227, hvor vi
havde vedtaget på afdelingsmødet i 2021 at give plads til opstart af en socialøkonomisk cafe. Men fsb-administrationen lejede i stedet lokalet ud til en anden virksomhed fra marts 2022.

Derfor har vi ikke fået det, vi vedtog og betalte husleje til i 2022. Det er de penge, vi får tilbage i år, ved at huslejestigningen var 0,3% lavere ved nytår 2022/2023 end oprindeligt forslået.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.