Nu sparer du penge, når du sparer på vandet – januar 2023

Fra 1. februar 2023 betaler vi kun for det vand, vi selv bruger i lejligheden. Det er de nye vandmålere, der viser, hvor meget vand, du bruger.

Huslejen bliver nedsat med et beløb svarende til gennemsnitsforbruget, og så betaler du det samme beløb i a conto. Men hvis du fra nu af bruger mindre vand end det gamle gennemsnit fra før vandmålerne, så bliver din regning billigere senere.

Indtil nu har vi betalt for et gennemsnit af alles forbrug i lejlighederne. Fra 1. februar betaler vi kun for vores eget forbrug i lejligheden. Der er stadig et fælles vandforbrug i vaskeri osv., som vi stadig betaler via huslejen.

Når den digitale løsning er klar til, at man kan følge sit vandforbrug via computer/telefon, informerer vi om dette.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.