Om Bispeparken

Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være.

Billede af BispeparkenBispeparkens ejendomme er placeret på Bispebjerg Torv 2, Bispeparken 1-41, 2-42, Frederiksborgvej 114, 118, 122, Jacob Lindbergs Vej 1-5, 2-12, Rønningsvej 1-9, 2-12, Tagensvej 227-257 og Tuborgvej 252-262, 266. 2400 København NV.

Opførelsesår: 1940-41.

Matr. nr.: 755, 1245-1247 samt 1254 Utterslev.

 

80 år

Den 26. maj  har Bispeparken 80 års jubilæum.

Pil højreJubilæumsudgivelser blandt andet med interview med beboere om det at bo i Bispeparken i gamle dage: Jubilæum.

Bispeparken i tal

Bispeparken blev bygget i 1940 – 1941.

Lejemål: Antal lejemål
Almene familieboliger 785
– Boliger fordelt på antal rum Antal rum
1 34
2 366
3 330
4 49
5 6
Erhvervslejemål 32
Institutioner 1
Garager/carporte 124
Gæsteværelser 1
Diverse: Antal
Opgange 84
Vaskeri (fælles) 1
Beboerhus 1
Klubhus 1
Legepladser 5

Beboerfaciliteter og installationer:

Beboerhus (Bispeparken 17 B)

 • Særskilte selskabs-/mødelokaler (Maks. 150 personer, Teleslynge, stort køkken og adgang til internet)

Forbrugsmåling:

 • Vandmåling – kollektiv
 • Varmemåling – individuel
 • Elmåling – individuel

Vaskeri:

 • Vaskeinstallation – fælles

Varmeforsyning:

 • Fjernvarme

Mange lejligheder har altan og karnap, og mellem boligblokkene er der store grønne områder med plads til leg.

karnap
et fremspringende parti på en bygning som er en udbygning af et værelse.
altan
en åben udbygning på et hus som er hævet over jorden og forsynet med et rækværk = balkon.

Der er cykelkælder og fællesvaskeri, og alle lejligheder har enten loft- eller kælderrum.

Bispeparken er kendetegnet ved miljøprojekter med indsamling og genanvendelse af regnvand, beboerklubber og et meget aktivt beboerdemokrati.

Udvalg, klubber og aktiviteter

Bispeparken har et Beboerhus (Bispeparken 17 B), der bl.a. bruges til afdelingsmøder, en ungdomsklub (Bispeparken 17 A), en pensionistklub og diverse aktiviteter i løbet af året som fastelavnsfest, høstfest, BonBonlandstur, juletræsfest m.m.

Som beboer kan man være aktiv i et eller flere udvalg eller stille forslag om at lave et udvalg eller starte en klub op – kontakt Bestyrelsen, gerne via mail.

Udvalg i Bispeparken:

Klubber i Bispeparken:

Muligheder for beboere i Bispeparken:

  • Brug Bispeparkens fællesvaskeri med adgang til internetWiFi / WiFi. Bispeparkens Vaskeri. Beliggenhed: Bag Beboerhuset, Bispeparken 17 B.
  • Lej Beboerhuset (Bispeparken 17 B) med stort køkken og adgang til internetWiFi / WiFi – hvis du selv skal holde fest. *)
  • Lej beboerværelse (beboerlejlighed) (Jacob Lindbergs Vej 2 i porten) med køkken, tv og adgang til internetWiFi / WiFi – hvis du får overnattende gæster. *)
  • Deltag gratis i kurser arrangeret af fsb.
  • Brug “fortællebænken” (en af “De talende bænke”) – hør en historie om Bispebjerg. Find den ved legepladsen midt i Bispeparken ud for legeredskabet “Monsteret”.
  • Få adgang til brug af de opsatte køkkenhaver (højbede). ***)
  • Afhent gratis affaldsposer. *)
  • Lej en parkeringsplads. **)
  • Lej en garage. **)
  • Lej et ekstra kælderrum. **)
  • Lån “Christianiacykel” – tag dine børn med på en tur ud. *)
  • Lån let trehjulet ladcykel – hvis du skal købe stort ind. *)
  • Lån en trækvogn – til f.eks. storskrald. *)
  • Brug Bispeparkens friarealer.
  • Vælg mellem flere legepladser – til børnene.
  • Brug af motionsrum. *)
  • Se informationer på Intern TV-kanal/beboer-TV.
  • Gå-afstand til Utterslev Mose – grønne områder, rigt fugleliv, motion af flere slags for eksempel gåture, løbeture, cykelture og ikke mindst fodbold på de mange fodboldbaner.

*) Henvend dig på ejendomskontoret.

**) Henvend dig til fsb, Kundeservice, Udlejning.

***) Kontakt Bestyrelsen, gerne via mail.

Historie

Da Bispeparken stod færdigbygget i april-maj 1941 var den en formidabel bedrift og Skandinaviens størstre boligbyggeri med fin fornemmelse for form og funktion samt et dejligt parkområde.

Bispeparken blev bygget for at give de dårligt stillede arbejderfamilier i København bedre boligforhold.

Bispeparken og Beboerforeningen regnes opført/oprettet fra den 26. maj 1941.

Læs mere om…

Huslejen

Bispeparken er en selvstændig økonomisk afdeling i fsb, hvilket betyder, at beboerne over huslejen betaler alle udgifter til drift og vedligeholdelse i afdelingen, herunder udgifter til terminsbetaling og offentlige udgifter som for eksempel ejendomsskatter, vandafgift og renovation. Udgifterne fastlægges i det årlige budget, som beboerne en gang om året kan være med til at bestemme på “afdelingsmødet om budget”, som også kaldes ordinært afdelingsmøde.

Frikøb af hjemfald

Da Bispeparken blev bygget, kunne man ikke få lov til at bygge uden, at man købte grunden på betingelse af, at Københavns kommune fik hjemfaldspligt, det vil sige, at Københavns kommune kunne købe grunden tilbage i år 2010 til samme pris, som den blev købt til, og bygningerne skulle gives tilbage til Københavns kommune i år 2010. I forbindelse med en renovering ville ingen yde lån til denne, fordi der var hjemfaldspligt, og den eneste løsning var, at Bispeparken blev løst fra hjemfaldspligten. Loven om almennyttigt byggeri blev ændret den 1. januar 1999. Afdelingerne fik nu mulighed for at optage lån til at købe sig fri – det kunne de ikke tidligere. Ændringen skete efter anmodning fra både de almennyttige selskaber og fra Københavns kommune.

Den 22. marts 2000 indgik de almene boligorganisationer i København en aftale med Københavns Kommune om frikøb af tinglyste hjemfaldsklausuler. Frikøbet er foretaget pr. 31. december 2001 og finansieret ved 30 årige realkreditlån. Beboerbetalingen fortsætter derfor, indtil lånene er tilbagebetalt pr. 31. december 2031. Frikøbsbeløb er lånefinansieret ved rentetilpasningslån med løbende rentefastsættelse og ydelsesfastsættelse. Låneydelserne dækkes af beboerbetaling samt ydelsesstøtte.

Vedligehold af lejlighed

Bispeparken har “A-ordning” for vedligehold af lejlighed.

A-ordning
Boligen er istandsat, når du overtager den. Mens du bor i boligen, skal du selv holde den vedlige med maling, tapetsering og gulvbehandling. Du skal også selv betale for det. Boligen skal fremstå istandsat, når du flytter. Hvis du flytter, inden du har boet i din bolig i et år, skal du betale 90 procent af udgifterne til normal istandsættelse. Afdelingen overtager betalingen med 10 procent om året. Det henlægger alle beboere til over huslejen.
B-ordning
Boligen er ikke sat i stand, når du overtager den. Du skal sørge for at holde boligen vedlige med maling, tapetsering og lakering af gulve. Der opspares til det på en vedligeholdelseskonto, som du betaler til over huslejen. Det gjorde lejeren før dig også. Hvor meget, der står på boligens konto til vedligehold, får du at vide, inden du overtager boligen.

Standard for vedligehold

Standard for vedligehold er det sæt regler, der gælder for den afdeling, du bor i. Du kan blandt andet læse om, hvad du skal gøre, hvis du finder fejl eller mangler ved din bolig, når du flytter ind, hvordan du skal holde din bolig vedlige, mens du bor i den, hvad du gør, hvis der sker en skade i din bolig og syn.

Vedligehold 1-2-3

 1. Du flytter ind og boligen bliver synet sammen med dig. Der laves en indflytningsrapport.
 2. Mens du bor i boligen fortæller vedligeholdelsesreglementet dig, hvordan du skal vedligeholde din bolig.
 3. Du flytter ud og lejligheden bliver synet sammen med dig. I fraflytningsrapporten står der, hvad der skal laves, og hvem der skal betale.

Boligstøtte

Bor du til leje, kan du måske få tilskud til at betale huslejen: Information og regler om boligstøtte til hhv. lejere, folkepensionister og førtidspensionister kan findes via Borger.dk. Link til nuværende side med oplysninger: klik her.

Beboerbladet

Beboerbladet udkommer til den femtedel af alle danskere, der bor i en almen bolig. Beboerbladet udgives af BL − Danmarks Almene Boliger og udkommer ca. fire gange om året. I Bispeparken uddeles Beboerbladet til alle beboeres postkasser. Du kan læse Beboerbladet elektronisk her.

Omtale af bygningerne

Ida Christoffersen, chef for Bygningskulturens Hus, omtaler her Bispeparken, og du kan også se diasshow. Omtale af Bispeparken.

Husorden

Læs husordenen for Bispeparken her: Husorden.

Ordensreglement vedr. hold af kat

Her kan du læse om betingelserne for at holde kat. Ordensreglement vedr. hold af kat i Bispeparken 2004 (pdf).

Vedligeholdelsesreglement

Læs vedligeholdelsesreglementet for Bispeparken her: Vedligeholdelsesreglement.

Parkeringsordning

Her kan du læse om parkeringsordningen for Bispeparken. Ny parkeringsordning fra 1. februar 2006 (pdf).

Tryghedskameraer

Der er opsat et antal tryghedskameraer rundt om i Bispeparken. De er blandt andet placeret i vaskeriet og på ejendomskontoret. Se de opsatte skilte for mere information.

Kort over Bispeparken

Kort over Bispeparken (pdf).

Kort over Bispeparken, København NV
Kort over Bispeparken, København NV

Bispebjerg bydel og kvarterer (kort)

Se kortene her: Bispebjerg bydel og kvarterer (kort).

Hvem bestemmer hvad?

Læs om “Opgaver og kompetencer” her: Hvem bestemmer hvad?.

Årets gang i afdelingsbestyrelsen

Læs om “Årshjul giver overblik” her: Årets gang i afdelingsbestyrelsen.

Bispeparkens Beboerforening

Bispeparkens Beboerforening.

Forsikring

fsb’s forsikring dækker kun bygningerne. Du skal derfor selv tegne en indbo- og ansvarsforsikring. Den er god at have, hvis uheldet er ude. Læs mere her: Gode råd om forsikring. Se eventuelt mere på www.forsikringsoplysningen.dk.