Om varslet huslejestigning på 7,5 % – november 2021

TAK FOR ET GODT AFDELINGSMØDE ONSDAG D. 27. OKTOBER 2021

DER ER TIDLIGERE BLEVET VARSLET EN HUSLEJESTIGNING PÅ 7,5 % – MEN AFDELINGSMØDET HAR VALGT AT FORDELE DEN OVER TO ÅR

På afdelingsmøderne i august og september, blev der vedtaget en  huslejestigning på i alt 7,5% i det kommende år. Det blev så vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde d. 27. oktober 2021 at fordele stigningerne over to år, så huslejestigningen ved nytår skal være på 4,8% i stedet.

På mødet blev der også stemt for forslaget om at indstille Bispeparken til at blive ”Grøn eksempelafdeling”. Hvis Bispeparken bliver valgt til ”Grøn eksempelafdeling” vil det give os 1,5 mio kr. og medarbejderhjælp til grønne initiativer i Bispeparken, uden huslejestigninger.

AFDELINGSMØDET STEMTE DET IGENNEM, HAVD SKER DER SÅ NU?

Begge forslag vil herefter blive indstillet til organisationsbestyrelsen, som vil tage dem op til deres december møde. Her vil de beslutte hvilken afdeling, der bliver ”Grøn eksempelafdeling”.

De vil også stemme, om Bispeparken kan udføre huslejeudjævningen. Hvis de godkender forslaget, vil reduktionen i huslejestigningen kunne gælde fra starten af de nye år.

Hvis organisationsbestyrelsen derimod stemmer nej, vil forslaget skulle til behandling i kommunen, før det gælder, og sænkningen af huslejestigningen vil først kunne begynde efter at de har behandlet den.

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.