OPFØLGNING PÅ TRYGHEDSMØDET – November 2020

Kontaktnummeret til lokalpolitiet er nu telefon 114.

De får besked om dit opkald og kommer ud, når de har mulighed for det.

Hvis du har generelle bekymringer, så kan du kontakte Beboerprojekt Bispebjerg.

Klager over overtrædelse af husordenen er til ejendomskontoret eller på fsb.dk

Langt de fleste unge, der vokser op i de store boligområder, kommer i arbejde og uddannelse.

Det er en stor succes både i Bispeparken og resten af Danmark, og det bliver stadig bedre.

Andelen der tager en uddannelse er rekordhøj og ungdomskriminaliteten er rekordlav, både i Danmark og i de store boligområder.

De grupper der af og til opholder sig i Bispeparken på steder eller måder, hvor det er til gene, bor her generelt ikke. Der er en række indsatser for, at de kommer i den rigtige retning.

Det lykkes for langt de fleste, og det kan vi understøtte ved at gøre politi og/eller beboerprojekt opmærksom på, når der foregår noget, der ikke burde foregå.

Den største utryghed i en række boligområder er jo faren for, at man bliver tvangsflyttet fra sit hjem på grund af regeringens lister og det har vi gjort og gør fortsat alt for at undgå her i Bispeparken.

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.