Oplæg til Almen Modstand konferencen 30. juni 2018

Boligliste

Husk: Almene boliger er løsningen – ikke problemet

Almene boliger er løsningen på, at alle har råd til et sted at bo – også i storbyen.

Almene boliger er løsningen på, at alle kan bo sammen på lige vilkår.

Oplæg til Almen Modstand 30. juni 2018 – Tips til græsrodsarbejdet:

  1. Vær konkret og præcis (og husk det positive og konstruktive)
  2. Husk indgangsvinkler for forskellige slags mennesker
  3. Lyt – snak med folk og lyt frem for alt
  4. Det nytter altid at gøre noget – måske lykkes det ikke første gang – så fortsæt og prøv igen
  5. Sæt i gang – det kan brede sig som ringe i vandet

 

  1. Find balancen: vær lokal og snak også med folk fra andre steder, der også er meget aktive.
  2. Husk mad, drikke og snacks når i mødes og aktionerer – og husk en behagelig omgangsform.

Din boligafdeling er stærk. Alle beboere kan stille forslag til afdelingsmødet, også du. (Se også bagsiden)

Du kan også stille op til afdelingsbestyrelsen. Og/eller foreslå at afdelingsmødet opretter et udvalg for boligaktivisme. I kan også give for eksempel høstfesten en underoverskrift: ”Høstfest – for byggeri af flere almene boliger” eller ”Høstfest – imod nedrivning af almene boliger”.

Brug sproget bevidst

Brug ikke deres ord, især ikke g-ordet. Hver gang vi bruger det ord, bringer vi boligerne et skridt tættere på nedrivning.

Når det er et ”Rummeligt og mangfoldigt boligområde”, så er det udtrykket, vi bruger.

Det tydeliggør også, hvad de vil, når vi siger, at de vil nedrive et ”rummeligt og mangfoldigt boligområde” eller en del af det.

Almene boliger er den blandede by for alle

Nedrivning og frasalg som princip bygger på en forkert myte om at almene boliger kun er for socialt udsatte, og at store almene boligområder er lig med socialt udsatte boligområder. Det gælder for ”social housing” i de fleste andre andre lande, men ikke for almene boliger i Danmark.

Fakta er, at de kommuner, der har størst procentdel almene boliger, slet ikke har et eneste såkaldt socialt udsat boligområde ifølge regeringens egne lister.

Det er Brøndby (64 %), Herlev, Ballerup, Albertslund, Ishøj, Rødovre, Glostrup, Hvidovre og Tårnby (40 %).

Jo flere almene boliger, jo stærkere er de. Jo færre almene boliger, jo mere udsatte bliver dem, der er tilbage.

Det er en myte, at der er brug for blandede ejerformer. Almene boliger er nok.

Almene boliger er for alle uanset indkomst, så almene boliger er den blandede by.

Hvis man ønsker en anden blanding i et boligområde, så kan man for eksempel bruge kommunens anvisningsret aktivt, bruge fleksibel udlejning eller bygge boliger, der passer til bestemte grupper, som der måske ikke er mange af i dag, det kan være boliger til unge, ældre, gør-det-selv-folk eller bofællesskaber.

Ejerboliger og dyr udlejning skaber den delte by

Når der er så stor indkomstforskel mellem beboere i ejerboliger og almene boliger i de store byer, så er det ikke, fordi rige ikke kan bo i almene boliger, men fordi ejerboligerne er lukket land for mennesker med lavere indkomster. Lige nu presses en masse mennesker til at købe, fordi der ikke er almene boliger nok.

Når man i byudviklingen vælger, at rækkehuse skal være ejerboliger, mens de almene beboere kun må bo i etagelejligheder, så skabes der en konkret fysisk opdeling og diskrimination, som bærer ved til myter om, at almene boliger ikke er for alle og ikke er gode nok.

40 % – regler

Spørg dig selv: Hvorfor er der ikke en regel om, at der skal være mindst 40 % almene boliger i alle storbykommuner, når vi nu kan se, at det er det, der fungerer?

Aktiviteter allerede:

Underskriftsindsamlingen: Stop nedrivning og salg af almene boliger og byggegrunde.

Udtalelser på afdelingsmøder (se Bispeparkens nedenfor).

Støtte til Tingbjergs aktiviteter for at bevare deres handicap-venlige rækkehuse på Langhusvej.

Mulige aktiviteter:

Støt op om alle, der er truet af konkrete planer om at nedrive eller sælge almene boliger.

Fælles fest- og demonstrationsdag

Brug boligafdelingernes fester og arrangementer til at få budskabet ud.

Fortælle, at vi ikke accepterer, at en eneste beboer bliver smidt ud af deres almene bolig.

Fortælle, at vi ikke accepterer, at en eneste bolig bliver revet ned uden at blive genopført som almen bolig på det samme sted.

Fortælle, at vi vil gøre aktiv modstand på samme måde som ”Skifergas – nej tak” og andre har gjort.

Endnu større boligsocial indsats – og krav om beboerdemokratisk indflydelse i den.

Undersøge muligheder for klager ved Folketingets ombudsmand eller juridiske skridt ved domstolene.

Stille borgerforslag om en lov, der stopper nedrivning og frasalg af almene boliger og byggegrunde.

Stille borgerforslag om en lov, der overflytter pensionskassernes lejeboliger til den almene sektor (det give billigere og ens husleje og sikre beboerdemokrati i boligerne og give mange flere almene boliger i DK).

Og mange flere – fantasien sætter forhåbentlig ikke så mange grænser.

Af Jean Thierry – jean@fremtidsmaskinen.dk

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget på Bispeparkens Afdelingsmøde 14. maj 2018:

Bispeparken siger Nej til regeringens boligplaner

Vi siger Nej til regeringens planer om at nedrive og sælge almene boliger.

Vi siger Nej til regeringens planer om smide folk ud af deres boliger for at sælge dem.

Vi siger Nej til regeringens planer om at sælge vores grunde.

Vi siger Nej til, at regeringen laver lister over boligområder, som skal forskelsbehandles.

Vi siger Nej til, at regeringen hele tiden laver om på betingelserne for at komme på listerne.

Vi siger Nej til, at regeringen bruger forkerte tal for uddannelseskriteriet på listerne.

Vi siger Nej til, at regeringen vil forskelsbehandle os ud fra, hvor vi bor.

Vi siger Nej til, at regeringen vil tage 10 mia. kr. fra Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden er vores fælles opsparing, som vi selv betaler via vores husleje.

Vi siger Nej til, at regeringen slet ikke har spurgt os beboere, hvad vi mener.

Vi siger Ja til mange flere almene boliger. Så er der både plads til alle, der ikke har råd til en dyr bolig, og til alle andre, der har lyst til at bo godt, billigt og beboerdemokratisk.

Vi siger Ja til selv at få magten over vores egne penge i Landsbyggefonden.

Så kan vi beboere selv bestemme, hvilke renoveringer og forbedringer, vi gerne vil bruge pengene til i vores egne boligområder.

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.