Projekt: Boligsocial helhedsplan

På afdelingsmødet i 2016 blev det besluttet, at Bispeparken skal deltage i den boligsociale indsats “Beboerprojekt Bispebjerg” i perioden 2017-2020.

Beboerprojekt Bispebjerg har i denne periode valgt at fokusere på tre indsatsområder ud af de mulige, som Landsbyggefonden har udmeldt:

 • TRYGHED OG TRIVSEL
  • Forebyggelse af udsættelser og velkomstindsats
   opsøgende og rådgivende indsats om f.eks. økonomi
  • Temacaféer for beboere med særlige behov
   f.eks oplæg om sundhed eller ensomhed
  • Tryghedsnetværk på Bispebjerg
   f.eks netværk om tryghed og gadeplansindsats
  • Ambassadørindsatser i boligområdet
   Ambassadørtiltag for voksne
  • Beboernetværk på Bispebjerg
   Understøttelse af f.eks. kvindenetværk, herunder familierettede aktiviteter
 • FOREBYGGELSE OG FORÆLDREANSVAR
  • Familiekurser og temacaféer for familier
   f.eks om teenagere, opdragelse eller sunde madpakker
  • Særlig indsats for småbørnsfamilier
   f.eks legestuer og kurser
  • Bydelsmødre
   koordinering af de frivillige Bydelsmødres indsats
  • Fædre i Fokus
   fædreaktiviteter, oplysning og kurser
  • Fritidsguidning
   frivillige guider børn og unge til fritids- og kulturtilbud
  • Børne- og ungedemokrati
   børnebestyrelser og ungeråd
 • UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE
  • Fritidsjob
   lommepengeindsats, fritidsjobs og vejledning
  • Uddannelsesaftaler
   praktikpladser
  • Job- og uddannelsesformidling
   uddannelsesvejledning, temaarrangementer om uddannelse
  • En styrket skolegang
   lektiecafé, skolepraktikker, skole/forældresamarbejde
  • Danskundervisning
   sprogcaféer for voksne

Læs mere her: BOLIGSOCIAL INDSATS på Bispebjerg 2017-2020 pjece fra Beboerprojekt Bispebjerg – Filen slettet, kontakt Beboerprojekt Bispebjerg for nærmere oplysninger om deres projekt

BOLIGSOCIAL STRATEGI vedtaget af fsb organisationsbestyrelsen juni 2017

Tidligere har Bispeparken også deltaget i det nu afsluttede projekt:

På afdelingsmødet i 2012 blev det besluttet, at Bispeparken skal deltage i den boligsociale indsats “Beboerprojekt Bispebjerg” i perioden 2013-16.

Hvad skal der laves?

I perioden på fire år vil der blive lagt vægt på aktiviteter indenfor områderne:

 • Tilbud til børn, unge og voksne f.eks. lektiehjælp for børn og unge, introduktion til foreningslivet for børn og voksne, hjælp til at afholde aktiviteter i afdelingen og i bydelen, beboercaféer med forskellige rådgivningstilbud
 • Tilbud til beboere, der har brug for ekstra hjælp f.eks. beboerguidens modtagelse af alle nye beboere og vejledning i ‘boteknik’ og afdelingsforhold, samarbejde med ejendomskontorene om indsatser overfor sårbare beboere, bydelsmødre som støtter og vejleder andre kvinder i at bruge deres muligheder og henviser til f.eks. kommunale tilbud
 • Fællesskab og medindflydelse f.eks. ved at hjælpe beboergrupper med at arrangere aktiviteter og ved at danne netværk mellem afdelingsbestyrelser, ejendomskontorer, Politi og kommune for at øge trygheden i afdelingen

En kopi af den samlede helhedsplan for indsatsen kan hentes i Beboerprojekt Bispebjergs kontor på Mølleriodden 15, på deres hjemmeside www.beboerprojektbispebjerg.dk eller på dit ejendomskontor.

Økonomi

Budgettet for det samlede projekt udgør 16,3 mio. kr. Heraf finansieres 12 mio.kr af Landsbyggefonden, 2 mio. kr. af Københavns Kommune og ca. 300.000 kr. af fsb’s administration. De resterende ca. 2 mio.kr skal finansieres af de 9 afdelinger i fællesskab.

Bispeparkens andel af den samlede medfinansiering udgør ca. 476.000 kr. i alt, svarende til ca. 119.000 kr. årligt i fire år.

For dette beløb vil Bispeparkens beboere kunne gøre brug af de aktiviteter og indsatser som Beboerprojekt Bispebjerg igangsætter, herunder:

 • Beboerguider, der byder nye beboere velkommen og bl.a. arbejder for at nedbringe problemer med husorden og indeklima
 • Netværk for afdelingsbestyrelser og ejendomskontorer med fokus på
 • tryghed og trivsel
 • Aktiviteter for afdelingens beboere
 • Beboercaféer der vejleder om særlige emner for Bispeparkens beboere
 • Lektiehjælp til børn og unge
 • Guidning til foreningsliv for Bispeparkens børn og deres familier
 • Lommepengejobs til børn og unge
 • Bydelsmødre der hjælper udsatte kvinder og deres familier
 • Og meget andet

Beboerprojekt Bispebjerg administreres af fsb’s administration, men gennemføres i praksis af et team af medarbejdere, der arbejder lokalt i de 9 boligafdelinger sammen med ejendomskontorer og afdelingsbestyrelser.

Overordnede beslutninger træffes af en styregruppe for projektet. Den består af 5 repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne, 2 fra ejendomskontorerne, 2 repræsentant for de unge beboere, fsb’s administration og Beboerprojekt Bispebjergs projektleder.