Projekt: Helhedsplan

Bispeparken byggenyt

Hent Adobe ReaderDisse nedenstående dokumenter (filer) her på Bispeparkens hjemmeside kan downloades som pdf-filer. Disse pdf-filer kan man se, gemme og printe, hvis man har installeret programmet Acrobat Reader.

Rækkefølge: Nyeste dokument øverst.


Helhedsplan

Dokumenter (nyhedsbreve, varslinger og tidsplaner) omdelt/udsendt til beboerne.

2021

Beboerstyret Workshop 24. november 2021 om helhedsplan 18. november 2021

Bispeparkens krav til arbejdet med bygningsfysisk Helhedsplan for Bispeparken 9. august 2021

2020

Forslag 5: Forslag til tilføjelser til Beboernes Forandringsplan for Bispeparken: (Bispeparkens afdelingsmøde oktober 2020) 22. december 2020

2019

Beboernes Forandringsplan for Bispeparken 17. juni 2019

2017

Status på helhedsplanen for Bispeparken september 2017

Status på helhedsplanen for Bispeparken februar 2017

2016

2015

Status på helhedsplanen for Bispeparken maj 2015 – med bestyrelsens kommentarer

2014

Januar 2013 [skal være januar 2014] – Foreløbig helhedsplan – Afd. 1-22 Bispeparken

2009

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesbudget (tilstandsrapport) for Bispeparken fra maj-august 2009 udarbejdet af Wormslev NRGi Rådgivning A/S – Bilag til: Januar 2013 [skal være januar 2014] – Foreløbig helhedsplan – Afd. 1-22 Bispeparken (omtalt på side 10 i denne)En helhedsplan skal indeholde alle de aspekter, der sikrer, at en boligafdeling forbliver attraktiv både bygningsmæssigt, driftsmæssigt og boligsocialt nu og i de kommende 10-20 år.

Bispeparkens afdelingsmøde har i 2013 givet fsb mandat til, i samarbejde med Bispeparkens Bestyrelse, at udvikle en helhedsplan for afdeling 1-22 Bispeparken.

En helhedsplan giver adgang til økonomisk støtte og billige lån fra Landsbyggefonden.

Hovedoverskrifterne i helhedsplanen kan være:

  • Genopretning af bygningerne f.eks. udskiftning af vandrør, el-ledninger, gulve og vinduer
  • Forbedringer af boligerne, f.eks. modernisering af badeværelser og køkkener
  • Nye døre: f.eks. entredøre og opgangsdøre med elektronisk låsesystem
  • Forskønnelse og forbedringer af udearealer

Hvad er en helhedsplan?

En helhedsplan er en samlet plan for de arbejder, som vi ønsker udført i afdelingen. Det betyder, at den kan indeholde forslag omkring både bygningerne, boligerne, udearealerne og det boligsociale.

Hvorfor en helhedsplan?

Gennem 45 år har vi i Bispeparken betalt mange millioner kroner til Landsbyggefonden. De penge har vi ikke selv kunnet bruge til at renovere Bispeparken. Det er en af grundene til, at vi trænger meget til at renovere nu. For at kunne få adgang til at bruge nogle af de penge, vi har indbetalt, skal der i første omgang udarbejdes en helhedsplan.

Hvornår går arbejdet i gang?

Arbejdet med en helhedsplan kan tage flere år. Efter at afdelingsmødet har besluttet at processen skal sættes i gang er indsendt en ansøgning om foreløbig helhedsplan, og senere i processen kan vi danne beboergrupper, som får indflydelse på projektet.

Efterfølgende, i samarbejde med fsb, foreslår Bispeparkens Bestyrelse derefter et samlet forslag til endelig helhedsplan, som forelægges et nyt afdelingsmøde. Hvis afdelingsmødet godkender forslaget, sendes ansøgning til Landsbyggefonden. Derefter forhandles der med Landsbyggefonden og Københavns kommune om, hvad og hvor meget der kan gives tilladelse og tilskud til. På endnu et afdelingsmøde forelægges planen med økonomiske konsekvenser for afdelingsmødet. Først derefter kan byggearbejdet gå i gang.

Hvad koster det?

Det koster ikke noget for os i Bispeparken at sætte udviklingen af helhedsplanen i gang. Udviklingsarbejdet betales af fsb’s dispositionsfond.

Der er ikke nogen risiko ved at sætte helhedsplansprocessen i gang. Vi kan stoppe eller ændre processen ved at stemme nej undervejs, hvis den går i en retning som vi ikke ønsker, f.eks. med huslejestigninger.

Udvikling af en helhedsplan for Bispeparken, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde i november 2013, er påbegyndt.


Kort…

Hvad er en helhedsplan?

En helhedsplan omfatter renoveringer og fremtidssikring af en boligafdeling. Helhedsplanen kan også indeholde boligsociale indsatser. Helhedsplaner bliver udviklet sammen med beboere og afdelingsbestyrelse, og der skal stemmes om den på afdelingsmødet.

Hvorfor tager det så lang tid?

Der er kø til støtte i Landsbyggefonden, og så er der mange trin i en helhedsplan, som tager tid, for eksempel beboerproces, godkendelse i Landsbyggefond og kommune, afstemning, projektering og udbud. Det tager flere år.

Hvad er Landsbyggefonden?

Landsbyggefonden er de almene beboeres kollektive opsparing. Det er lovreguleret, hvor meget og hvordan pengene må bruges. Landsbyggefonden kan blandt andet støtte belastede boligafdelinger, der ikke for egne penge kan få lavet de ting, som kan sikre, at boligafdelingen er attraktiv også om 10-20 år. Landbyggefondens støtte er i form af billige lån til renovering og modernisering, og den kan også give huslejestøtte. Det, der kan støttes, er det, der ligger ud over det almindelige vedligehold.

Trin i en helhedsplan

  1. Forberedelse
  2. Udvikling
  3. Afklaring
  4. Afstemning
  5. Renovering
1. Forberedelse

Organisationsbestyrelse, afdelingsbestyrelse og administration drøfter boligafdelingens udfordringer. Kommunen informeres, og Landsbyggefonden kommer med vurdering.

2. Udvikling

Beboerne skal give mandat til den foreløbige helhedsplan. Beboerprocess med idéudvikling. Der laves tilstandsrapport og budgetoverslag. Første version af helhedsplanen.

3. Afklaring

Kommunen informeres om helhedsplan. Landsbyggefonden behandler helhedsplan. Besigtigelse og tilpasning af planen.

4. Afstemning

Afdelingsmøde, hvor beboerne stemmer om helhedsplanen. Her kendes budgettet. Hvis beboerne stemmer ja, går sagen til endelig behandling i kommune og Landsbyggefond.

5. Renovering

Udbud på byggeopgave. Præcis planlægning af byggeforløbet. Håndværkere, i nogle boligafdelinger i flere år.