Udgravning på græsplænen Bispeparken/Grønningen Nord – januar 2023

Byggeriet med regnvandsopsamlingsanlæg og ny bypark opstartes i slutningen af marts 2023. Lige nu er der arkæologiske udgravninger i gang. Vi forsøger at få oplysninger om eventuelle fund. Bypark-projektet er blevet vedtaget ved urafstemning/brevafstemning for alle beboere i
Bispeparken i maj 2021 med 229 stemmer for og 33 imod.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.