Vedtagelser på Bispeparkens Afdelingsmøde 17. juni 2019

Boligliste

Bispeparkens Afdelingsmøde 17. juni 2019 har vedtaget:

en plan, der kan sikre at

ALLE KAN BLIVE BOENDE I BISPEPARKEN

Hvis det værste sker og vi kommer på regeringens såkaldte hårde liste i december 2020, så har vi været på forkant og vedtaget vores bud på en såkaldt udviklingsplan, som opfylder regeringens krav om, at der i 2032 maksimalt er 40 % almene familieboliger. Vores plan sikrer,at alle kan blive boende lige så længe vi vil, og når nogen flytter, så ommærkes boligen til almen ungdoms- eller ældrebolig. Desuden bygges et antal almene ungdoms- og/eller ældreboliger, blandt andet under taget på “Grevefløjen”, Bispeparken 1-4. Når vi kommer tættere på, vil vi afholde beboerworkshops, hvor vi vil gøre mere ud af hvordan planen evt. kan tilrettes og konkret kan gennemføres bedst muligt, hvis det bliver nødvendigt.

Plan A: Vi vil ud af regeringens lister i december 2019 eller 2020. Så er vi reddet.

Plan B: Hvis vi ikke kommer ud af listerne senest 2020, så vil vi forsøge at få helt opdaterede tal på det tidspunkt, så vi kan vise, at vi ikke burde stå på listerne.

Plan C: Hvis det ikke lykkes, så har vi allerede vedtaget en eventuel udviklingsplan, som vil sikre, at alle kan blive boende og som er klar til at kommunen og fsb organisationen kan sende den ind til ministeriet med eller uden ændringer.

BEBOERNES FORANDRINGSPLAN, DER KAN TAGE BISPEPARKEN UD AF REGERINGENS LISTER

Afdelingsmødet vedtog også Beboernes Forandringsplan, som indeholder tiltag, der allerede er i gang for at tage Bispeparken ud af regeringens lister, som uddannelsesregistrering med mere og nye tiltag for at sikre det, som uddannelsestilbud og henvendelser til kommunen om bedre behandling på jobcenteret. Næste fase er tiltag efter nytår for at gøre Bispeparken endnu bedre i fremtiden. Planen er et svar og input på forkant på kommunens forandringsplan, der udarbejdes i løbet af det kommende halve år.

PULLERT VED GARAGEANLÆGGET

På afdelingsmødet vedtog vi også, at der skal bygges en pullert ved garageanlægget, ligesom den, der er ved Frederiksborgvej og Bispeparken 16-17.

ØNSKE OM HASTIGHEDSBEGRÆNSNING OG/ELLER STILLEVEJ PÅ FREDERIKSBORGVEJ VED BISPEPARKEN

Blev også vedtaget på afdelingsmødet. Bispeparkens Bestyrelse har sendt ønsket videre til Teknik- og Miljøborgmesteren, Bispebjerg Lokaludvalg og Områdefornyelse Nordvest og vil også søge at få det med i kommende planer.

FODGÆNGEROVERGANG PÅ VEJEN VED DEN STORE PLÆNE

Blev også vedtaget og skal gøre overgangen mere sikker, ikke mindst for børnene.

Se hele referatet og planerne på bispeparken.dk under “Bestyrelsen” og derunder “Dagsordener og mødereferater” eller få et trykt eksemplar på Ejendomskontoret.
Alle beboere kan være med til at bestemme på afdelingsmødet, næste møde er 16. september 2019.

Bispeparkens Bestyrelse – post@bispeparken.dk

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.