Vi har en plan – faktisk mere end tre – juni 2020

Vores Plan A: Komme ud af listerne i december 2020.

Vores Plan B: Overtale ministeren og de andre til, at vi ikke skal på den ”hårde” liste, selv hvis procenterne viser det. Fordi vi har så mange gode initiativer i gang omkring uddannelse med videre.

Vores Plan C: Vi har vedtaget vores egen eventuelle udviklingsplan på afdelingsmødet i juni 2019.

Den overholder lovens krav til ”hårdt” listede områder, men sikrer samtidig, at alle beboere kan blive boende, og at alle boliger fortsat er almene. Hvis vi kan få kommunen og fsb-organisationen med på den, så er vi sikret – selv hvis vi kommer på den hårde liste.

Du kan finde planen på bispeparken.dk under Bestyrelsen – Dagsordener og mødereferater – Ekstraordinært afdelingsmøde juni (2019)

Plan D, E og F: Får vi kun brug for at udarbejde, hvis de andre ikke virker.

Fra Bispeparkens nyhedsbrev Juni 2020

Bispeparken

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.