Vil du være med til at redde liv i Bispeparken – gratis hjerteredderkursus 8. og 16 marts 2022

Vil du være med til at redde liv i Bispeparken?

I jeres område er der mange hjertestop, og få får stød med en hjertestarter. Hjertemassage og stød med en hjertestarter er afgørende for at overleve et hjertestop.Vi gentager successen fra sidst og holder to nye kurser i genoplivning, så Bispeparkens hjertestarter kan komme i brug:

Tirsdag d. 8. marts kl. 17-18 (tilmelding senest d. 6. marts)

Onsdag d. 16. marts kl. 19-20 (tilmelding senest d. 11. marts)

Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV

Forskningsprojektet CARAMBA vil undersøge om forskellige indsatser kan øge overlevelsen efter hjertestop. Til det har vi brug for din og din nabos hjælp. Du kan deltage i Hjerteforeningens kursus i genoplivning og hjertestartere. Og du kan du melde dig som hjerteløber, så du kan være hurtigt fremme, hvis en i nabolaget får hjertestop.

Mvh. Anne Juul Jørgensen, Læge og Nanna Bo Christensen, Lægestuderende

Tilmelding på sms 29 74 64 34, på mail: post@bispeparken.dk eller ved at aflevere en seddel med ordet ’hjertestarter’, dit navn og telefonnummer i postkassen ved bestyrelseskontoret Frederiksborgvej 118a

Læs invitationen her.

Arrangeres i et samarbejde mellem Region Hovedstaden Akutberedskab, Bispeparkens Bestyrelse og Hjerteforeningen.


Help us save lives in Bispeparken

In your area, many people suffer from cardiac arrest, and only a few get defibrillated. Heart massage and defibrillation are crucial for survival following cardiac arrest. Therefore, we have deployed two new AED defibrillators to be used. Join a free course in heart massage and defibrillator use:

Tuesday the 8th of March at 5-6 pm (registration before the 6th of March)

Wednesday the 16th of March at 7-8 pm (registration before the 11th of March)

Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV

The research project CARAMBA will investigate if an intervention can increase survival following cardiac arrest. For that, we need your, and your neighbors’ help. You can join the heart rescuer course and learn basic resuscitation. And you can volunteer as a HeartRunner, so you can step in if somebody near you suffers a cardiac arrest.

Mvh.

Anne Juul Jørgensen, medical doctor og Nanna Bo Christensen, medical student

Registration by SMS 29 74 64 34, e-mail: post@bispeparken.dk, or by delivering a note with the word ’defibrillator’, your name and Phone number in the postbox at the board office at Frederiksborgvej 118a

Read the invitation here.

Arranged in a collaboration between Region Hovedstaden Akutberedskab, Bispeparkens Bestyrelse and Hjerteforeningen.

Forfatter: Bispeparken

Bispeparken Beboerforening ved Bispeparkens Bestyrelse.