BispeFarmen

BispeFarmen administreres af: Foreningen Bispeparkens Havegruppe

BispeFarmen - Bispeparken

BispeFarmen vokser og du kan være med!

Vi ses i sommerperioden ved den lange række af plantekasser, Bispeparken bag Jacob Lindbergs Vej, tidligere kaldet køkkenhaven, som nu kaldes BispeFarmen.

Udlån

Hvis du har lyst til at arbejde med dyrkning af planter, er det måske noget for dig at låne en plantekasse eller en nyttehave i Bispeparken?

Bispeparken har 38 plantekasser og 11 nyttehaver, der er åbent for dyrkning i hele forårs og sommerhalvåret. Bispeparkens bestyrelse ved Havegruppen (Foreningen Bispeparkens Havegruppe) udlåner nyttehaver og plantekasser til alle beboere. Udgangspunktet er at beplantningen i beboernes kasser og haver bliver til fælles glæde. Vi vil gerne have at Bispeparken blomstrer, og ønsker at flest mulig skal få del i dette tilbud.

Forudsætningen for at låne en nyttehave og/eller plantekasse:
Du skal blive medlem af Foreningen Bispeparkens Havegruppe
Du skal bo i Bispeparken
Du skal være med til at udføre fælles arbejdsopgaver i forbindelse med nyttehaverne og plantekasserne
Du skal have lyst til at arbejde med dyrkning af egne urter, blomster, bærbuske eller frugttræer.

Fakta:

Haverne er ca. 6 m2
Der må bygges lave hegn
Der er fælles skur med redskaber og udstyr samt jord og gødning
Der er vand hele året

Pris:

Det er gratis (Havegruppen (Foreningen Bispeparkens Havegruppe) kan dog fastsætte et kontingent for at være medlem af denne forening). Foreningen Bispeparkens Havegruppe har på deres generalforsamling 3. marts 2024 indført betaling af kontingent startende med foreningsåret 2024. Kontakt Havegruppen for oplysning om aktuel størrelse af kontingent.
Du skal søge om at låne nyttehaven for en periode af 1 år (med mulighed for forlængelse).

Sådan søger du:

Du skal henvende dig til Havegruppen (Foreningen Bispeparkens Havegruppe), der vil udlevere ansøgningsblanket og en nøgle til skuret. Du kan eventuelt kontakte Bispeparkens Bestyrelsessekretariat, som vil videreformidle din henvendelse til Havegruppen (Foreningen Bispeparkens Havegruppe).

Kontakt Havegruppen (Foreningen Bispeparkens Havegruppe) på mail havegruppen@bispeparken.dk eller kontakt eventuelt Bispeparkens Bestyrelsessekretariat på mail post@bispeparken.dk eller telefon 2974 6434.

Ledige Nyttehaver og plantekasser

Kontakt Foreningen Bispeparkens Havegruppe på mail havegruppen@bispeparken.dk og spørg.

Havegruppen (Foreningen Bispeparkens Havegruppe)

Læs mere her om Havegruppen (Foreningen Bispeparkens Havegruppe).

.

BispeFarmen

.

BispeFarmen

.

På ovenstående billeder ses køkkenhaverne, nu kaldet BispeFarmen, i Bispeparken.

bispeparkens-høstfest-logo_1

.

BispeFarmen Høstfest

.

Årets høst i 2015 har været ganske imponerende, som det fremgår af ovenstående billede, taget i forbindelse med Bispeparkens Høstfest 2015, hvor beboere, både børn og voksne, var rundt at høste noget af sæsonens udbytte.

Lidt historie

Fra 2015 har vi beboere i Bispeparken fået tilladelse til at bruge plænen til køkkenhave, og dedikerede mennesker har gjort et kæmpe stykke arbejde med at få dette initiativ op at stå. I foråret 2019 blev Foreningen Bispeparkens Havegruppe stiftet, og initiativet videreføres nu af denne forening og dens medlemmer.