Andre eksterne fællesfaciliteter

Lån / leje af: Andre eksterne fællesfaciliteter

Følgende har – med Bispeparken – indgået tilsvarende aftale (læs Bispeparkens vedtagne aftale nedenfor):

 • Afdeling Gravervænget/Møllerlodden: Beboerlokale, Tomsgårdsvej 77-79.

For oplysning om gældende priser, betingelser, regler, lokalestørrelse, lokalefaciliteter med mere samt om booking kontakt:

Bispeparkens Ejendomskontor

– som vil hjælpe dig videre.


Udlejning af Bispeparkens Beboerhus og Bispeparkens Gæsteværelse til beboere i andre afdelinger efter aftale og omvendt:

Udlejning af Bispeparkens Beboerhus og Bispeparkens Gæsteværelse til beboere i andre afdelinger efter aftale forslag som vedtaget på Bispeparkens ekstraordinære afdelingsmøde 16. maj 2023.

Udlejning af Bispeparkens Beboerhus og Bispeparkens Gæsteværelse til beboere i andre afdelinger efter aftale

Forslag om
Udlejning af Bispeparkens Beboerhus og Bispeparkens Gæsteværelse til beboere i andre afdelinger efter aftale.

Afstemning
Der skal kunne ske udlejning af Bispeparkens Beboerhus og Bispeparkens Gæsteværelse til beboere i andre afdelinger, der giver beboere fra Bispeparken tilsvarende muligheder. Reservation fra beboere i de andre afdelinger kan dog tidligst ske 3 uger før ønsket dato. Som beboer i Bispeparken vil man stadig kunne leje vores faciliteter på samme måde som i dag. Gældende fra: At den enkelte anden boligafdeling, der har en aftale med Bispeparken om at dele hinandens fællesfaciliteter, åbner op for at Bispeparkens beboere kan leje fællesfaciliteter i den pågældende boligafdeling på tilsvarende vilkår.

Begrundelse
Bispeparkens beboere vil i praksis stadig have en slags fortrinsret til at leje Bispeparkens Beboerhus og Bispeparkens Gæsteværelse, da beboere fra andre afdelinger kun kan booke disse faciliteter i Bispeparken højst 3 uger før. Denne 3 ugers frist gælder også omvendt i de andre deltagende boligafdelinger for Bispeparkens beboere.
Flere børnefamilier og mindre familier i Bispeparken har efterlyst muligheden for at leje alternative lokaler, der er mindre end beboerhuset, da det kan være sværere for mindre selskab (10-20 personer) at skabe en hyggelig stemning i et stort lokale som Bispeparkens Beboerhus.
Dem, der ikke har behov for at leje Beboerhuset, vil kunne spare penge ved at bruge beboerfaciliteter i andre boligafdelinger.
Vedtagelsen af dette forslag er med til at styrke og vise beboerdemokratisk fremdrift i vores samarbejde med andre boligafdelinger.

Økonomi
I praksis uændret, dog med bedre udnyttelse af vores faciliteter, og dermed mulighed for lidt større samlede lejeindtægter ved udlejning af disse faciliteter.

 • Fakta
  Den enkelte boligafdeling fortsætter som i dag med selv at afholde udgifter til egne faciliteter på de betingelser, som er gældende i dag (via boligafdelings budget, som bliver vedtaget af alle beboere på det årlige, ordinære afdelingsmøde).
  Det er den enkelte lejer af faciliteten, der har ansvaret for, at faciliteten (lige som i dag) afleveres uden at faciliteten er blevet misligholdt (f.eks. manglende rengøring). Dette sikres administrativt ved, at lejeren underskriver fornødne dokumenter herom, når lejeaftale indgås.
  Forretningsgang for at leje beboerfaciliteterne udarbejdes i samarbejde med ejendomskontoret og meldes ud.
  Priser (2023) for leje af beboerfaciliteter i tre boligafdelinger, der har vist interesse i at stille
  tilsvarende forslag på deres kommende afdelingsmøder:
 • Prisen for at leje af Bispeparkens Beboerhus er 500 kr. for en hverdag og 2000 kr. for en weekend. Udlejning af Bispeparkens Beboerhus på hverdage har i en længere periode ikke været muligt, da Beboerhuset har været reserveret til projektet ”VUCbasisuddannelse” i Bispeparken, der har været og stadig er under planlægning.
 • Prisen for at leje Bispeparkens Gæsteværelse er 175 kr. pr. døgn.
 • Prisen for at leje af G/Ms festlokale er 350 kr. for en hverdag og 750 kr. for en weekend.
 • Prisen for at leje af Dommerparkens beboerlokale er 250 kr. pr. arrangement pr. dag.

Dommerparken står selv for udlejning.
Bemærk at de enkelte faciliteters størrelse, indretning og øvrige muligheder varierer.

Ovennævnte forslag blev vedtaget på Bispeparkens ekstraordinære afdelingsmøde 16. maj 2023.

.


.