Udvalg i Bispeparken

Som beboer kan man være aktiv i et eller flere udvalg eller stille forslag om at lave et udvalg eller starte en klub op – kontakt Bestyrelsen, gerne via mail.

Et kommissorium bruges til at beskrive formålet med f.eks. et udvalg, og de opgaver et udvalg har. Det fortæller med andre ord, hvilket grundlag udvalget skal arbejde på.

Tovholder:
Forventninger til tovholdere: Spørger medlemmerne om, hvornår de kan mødes f.eks. via Doodle, og lægger første møde på et tidspunkt, hvor alle, der har svaret kan.
Mødekalender for møderne i resten af sæsonen lægges af det første udvalgsmøde.
Vedtaget på bestyrelsesmødet den 25. oktober 2016.

Liste over Udvalg i Bispeparken:

  • Børne-/ Ungdomsbestyrelse – Beboerprojekt
  • Bispeparkens Aktivitetsudvalg [nedsat på et afdelingsmøde]
  • Arrangement & festudvalg
  • Grønt omstillingsudvalg (kampagne) *)
  • BispeFarmen (tidligere Køkkenhaveinitiativet) – Beboerprojekt *)
  • Nyhedsbrevsudvalget: Nyhedsbrevsredaktion/kommunikation **)
  • Hjemmesideudvalget (Kommissorium for Hjemmesideudvalget) [nedsat på et afdelingsmøde]
  • Energi-, Teknik- og Miljøudvalg *)
  • Cykeludvalg [nedsat på et afdelingsmøde] *)
  • Driftsudvalget (Kommissorium for driftsudvalget)
  • Bygnings- og vedligeholdelsesudvalg (Kommissorium for Bygnings- og vedligeholdelsesudvalget)
  • Regnskab- og økonomiudvalget *)
  • Hundeudvalg [nedsat på afdelingsmøde 2020]
  • Bispeparkens udvalg for regler om uddeling af aktivitetsmidler
  • Bispeparkens Husordensudvalg

*) Overgår senest fra 17. september 2018 til behandling i Bestyrelsen.
**) Varetages senest fra 17. september 2018 af formandskabet i Bestyrelsen.