Info fra fsb: Retningslinjer for håndværkere i Bispeparken – marts 2021

Tekst til Bispeparken

Kære beboer

Meget ligger stille i Danmark for tiden. Men ikke byggeriet. Tværtimod har et bredt politisk flertal i Folketinget besluttet, at der skal sættes turbo på renoveringer i den almene sektor. Det sikrer nemlig arbejdspladser, holder samfundet i gang, er godt for samfundsøkonomien og betyder, at de boliger der trænger til det, bliver renoveret. Derfor gennemfører vi stadig den renovering, som I har besluttet på afdelingsmødet.

Vi ved godt, at du kan være bekymret for, at du skal have håndværkere ind i din bolig i den her corona-tid.

Men du kan være tryg ved, at vi overholder gældende corona-restriktioner for at passe så godt på dig som overhovedet muligt:

  • Byggeleder, rådgiver og beboerkoordinator har mundbind på (og mundbind med til dig), når de går rundt i boligerne på tilsyn og registrering mv.
  • Håndværkerne vil bede dig om at gå ind i et andet rum, når de arbejder. Du må ikke opholde dig i de rum, hvor de arbejder.
  •  Der bliver afdækket i det rum, der arbejdes i. Du må ikke opholde dig på afdækningerne. De bliver hver dag ved fyraften fjernet, så du kan bruge rummet.
  • Entreprenøren reagerer hurtigt ved tegn på sygdom hos håndværkere, byggeledelse og beboere.
  • Du får en pakke med spritklude, når arbejdet starter i boligerne, så du kan spritte overflader af.
  • Der står håndsprit på en stander udenfor hver bolig.

Vi skal sammen gøre vores til, at renoveringen bliver udført efter tidsplanen, så din afdeling ikke får ekstraomkostninger i byggesagen.

Hvis du eller en i din husstand er syg, opfordrer vi dig til at give ejendomskontoret besked, så vi kan planlægge arbejdet i din bolig. Din henvendelse bliver behandlet fortroligt.

Du kan se hvad, der gælder i din afdeling i det seneste nyhedsbrev eller den seneste varsling, du har fået.

Venlig hilsen fsb

Kunstprojektet på Grønningen – opstart november 2019

Kunsten på Grønningen NV skal bidrage med to fokus: Dels en kortlægning af området, der fokuserer på en dybere og bagvedliggende forståelse af området og dets beboere, dels at fungere som en årsag til en fælles refleksion over Grønningens fremtidige form.

Kunstprojektet skal i samarbejde ny bypark projektets rådgivere sikre, at den ovenfor beskrevne kortlægning kan blive en integreret del af det kommende anlægsprojekt Grønningen NV.

Der er ikke et formkrav til et endeligt eller solitært værk. Derimod er der en forventning om at den menneskelige kortlægning skal kunne forstås af, og øge ny bypark projektets rådgivers forståelse af stedet. Indarbejdelsen af de levede lag i det fysiske udtryk skal bidrage til, at flere føler et større ejerskab til fremtidens Grønning.

I den kommende tid vil man i området kunne møde kunstner Kerstin Bergendal, som er udpeget til denne opgave.

Kerstin Bergendal har tidligere arbejdet med parkprojekter både i Sverige og Danmark i stor og lille skala. Kerstins redskaber og metoder hører til i den socialt orienterede proceskunst, hvor hun veksler mellem forskellige faser af og former for dialog samt fysiske manifestationer. Hun arbejder med at skabe en dybere og bagvedliggende forståelse af stedets beboere og etablerer et afsæt for fælles refleksion over Bispeparken/Grønningen NV.

Udføres i samarbejde mellem Statens Kunstfond og Områdefornyelsen Nordvest.

Forsøg med lukninger af skakte to steder i Bispeparken – 12. august 2019

FORELØBIG LUKNING AF SKAKTE TO STEDER I BISPEPARKEN

I Bispeparken 1-4 (Grevefløjen) har der et stykke tid kørt et forsøg med at håndtere affaldet uden skakte.

Fra 13. august kører der også en foreløbig ordning i huset på hjørnet af Tagensvej 227-241 og Tuborgvej 252-262 (”Øen”).

Meningen med forsøgene er at skabe de bedst mulige rammer og systemer for at håndtere affaldet uden skakte og fjerne flest mulige ulemper. Starte i en lille skala og sikre, at det fungerer ordentligt og uden problemer. Før vi skal stemme om en eventuel løsning for hele Bispeparken på et senere afdelingsmøde.

HUSK:

Det er ikke tilladt at smide alt affald i skakten. Det meste affald kan sorteres i bio, plastik, metal, glas, papir, rent pap og så videre. Det skal bæres ned i genbrugshuset. Det er kun restaffald, der må puttes i skakten.

Forskellen på skakte eller ej er ikke, om man skal gå ned med det meste affald. Det skal man uanset hvad.

Hvis man ikke selv kan gå ned med sit affald, så har man krav på hjælp fra kommunen.

GIV BESKED:

Hvis du oplever problemer i forbindelse med skaktlukningen eller de tre nye genbrugsstationer bag Tagensvej/Tuborgvej, er det vigtigt, at du giver Ejendomskontoret besked, så de kan rette det til.

Du må også gerne give bestyrelsen besked på post@bispeparken.dk

Vi udsender også et spørgeskema på et senere tidspunkt.

ADRESSERNE:

Bispeparken 1-4 har vi valgt, fordi det er et let sted at komme af med affaldet, da der ligger et genbrugshus lige overfor opgangsdørene.

Tagensvej/Tuborgvej har vi ikke selv valgt. Arbejdstilsynet har krævet, at skaktene lukkes, fordi ejendomsfunktionærernes arbejdsmiljø har været for dårligt. Skaktene vil først kunne genåbnes efter en stor og dyr ombygning. Den vil skulle vedtages på et afdelingsmøde, og vi vil skulle betale ombygningen via vores husleje. I bestyrelsen har vi bedt ejendomskontoret om at komme med et forslag til, hvordan en ombygning og genåbning af skaktene kunne se ud, og også et forslag til en permanent ordning uden skakte. Det vil kunne blive til forslag, som vi kan stemme om på et senere afdelingsmøde.

VI BEBOERE SKAL BESTEMME OG DET KOMMER VI TIL:

I Bispeparkens Bestyrelse har vi valgt, at starte i det små i en lille del af Bispeparken i stedet for at presse en løsning ned over hele Bispeparken uden at vide, hvordan det fungerer i virkeligheden.

I et andet boligselskab i København har man valgt centralt at tvinge alle boligafdelinger til at lukke alle skakte, uden at beboerne lokalt kan sige ja eller nej til det. Det vil vi ikke.

Når vi har fået erfaringerne i Bispeparken, får vi alle sammen mulighed for at stemme om, hvilken affaldsløsning, vi ønsker i fremtiden.

Bispeparkens nyhedsbrev (august 2019)

Grøn Strukturplan Bispeparken – december 2016

En grøn strukturplan kortlægger de bærende grønne strukturer og fremhæver kvaliteterne i udearealerne. Den indeholder desuden en række anbefalinger til, hvad der kan gøres, så de grønne områder ved fsb’s boliger også i fremtiden kan fremstå frodige, indbydende og af høj kvalitet. Grøn Strukturplan Bispeparken, december 2016 Filstørrelse: 78 MB eller Grøn Strukturplan Bispeparken, december 2016 Komprimeret Filstørrelse: 18 MB. Den grønne strukturplan er udarbejdet som et redskab til afdelingsbestyrelsen, beboere, medarbejdere, andre beslutningstagere og eksterne rådgivere. Beslutningen om at få udarbejdet grønne strukturplaner kom i forlængelse af et ph.d.- projekt, som fsb, i samarbejde med SBi, fik udarbejdet i perioden 2011-14. Ph.d.-projektet undersøgte og kortlagde kvaliteter i landskabet i udvalgte boligafdelinger i fsb. En af konklusionerne i projektet var at få udarbejdet grønne strukturplaner som et fælles styringsværktøj for alle, der udfører arbejder i arealerne uden for husene. Derfor vedtog Organisationsbestyrelsen i december 2014, at der skulle udarbejdes grønne strukturplaner for 10 af fsb´s afdelinger.

Udvikling af en helhedsplan for Bispeparken

På det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag den 28. november 2013 blev det besluttet, udvikle en helhedsplan for Bispeparken.

hvor…

Afdelingsmødet giver fsb mandat til, i samarbejde med Bispeparkens Bestyrelse, at udvikle en helhedsplan for afdeling 1-22 Bispeparken.

En helhedsplan giver adgang til økonomisk støtte og billige lån fra Landsbyggefonden.

Hovedoverskrifterne i helhedsplanen kan være:

  • Genopretning af bygningerne f.eks. udskiftning af vandrør, el-ledninger, gulve og vinduer
  • Forbedringer af boligerne, f.eks. modernisering af badeværelser og køkkener
  • Nye døre: f.eks. entredøre og opgangsdøre med elektronisk låsesystem
  • Forskønnelse og forbedringer af udearealer

Hvad er en helhedsplan?

En helhedsplan er en samlet plan for de arbejder, som vi ønsker udført i afdelingen. Det betyder, at den kan indeholde forslag omkring både bygningerne, boligerne, udearealerne og det boligsociale.

Hvorfor en helhedsplan?

Gennem 45 år har vi i Bispeparken betalt mange millioner kroner til Landsbyggefonden. De penge har vi ikke selv kunnet bruge til at renovere Bispeparken. Det er en af grundene til, at vi trænger meget til at renovere nu. For at kunne få adgang til at bruge nogle af de penge, vi har indbetalt, skal der i første omgang udarbejdes en helhedsplan.

Hvornår går arbejdet i gang?

Arbejdet med en helhedsplan kan tage flere år. I første omgang skal afdelingsmødet beslutte, om processen skal sættes i gang. Hvis vi stemmer for det, så indsendes en ansøgning om foreløbig helhedsplan, og vi danner beboergrupper, som får indflydelse på, hvad der skal søges om.

I samarbejde med fsb foreslår Bispeparkens Bestyrelse derefter et samlet forslag til endelig helhedsplan, som forelægges et nyt afdelingsmøde. Hvis afdelingsmødet godkender forslaget, sendes ansøgning til Landsbyggefonden. Derefter forhandles der med Landsbyggefonden og Københavns kommune om, hvad og hvor meget der kan gives tilladelse og tilskud til. På endnu et afdelingsmøde forelægges planen med økonomiske konsekvenser for afdelingsmødet. Først derefter kan byggearbejdet gå i gang.

Hvad koster det?

Det koster ikke noget for os i Bispeparken at sætte udviklingen af helhedsplanen i gang. Udviklingsarbejdet betales af fsb’s dispositionsfond.

Der er ikke nogen risiko ved at sætte helhedsplansprocessen i gang. Vi kan stoppe eller ændre processen ved at stemme nej undervejs, hvis den går i en retning som vi ikke ønsker, f.eks. med huslejestigninger.