fsb omkring renovering i boligafdelingerne og coronavirussen – marts 2020

Generelt til beboerne

Coronavirus og renoveringen i din boligafdeling

I fsb respekterer vi selvfølgelig myndighedernes udmeldinger om coronavirus. Derfor gør vi, hvad vi kan for at undgå, at smitten spredes, og tager alle de nødvendige hensyn til beboerne, medarbejdere og de håndværkere, der arbejder for os.

Samtidig forsøger vi at sikre, at de funktioner, som vi har ansvaret for, kører videre så godt som muligt – blandt andet den renovering, der er i gang i din boligafdeling lige nu.

fsb vil hurtigst muligt få afklaret, hvordan renoveringen kommer til at fortsætte hos jer. Følg med på din afdelings hjemmeside. Det er her, de nyeste informationer vil være.

Ingen PCB i luften – februar 2020

Ingen PCB i luften hos jer

Det er netop blevet målt, om der er PCB i luften. Det er der ikke. Derfor er der ingen grund til bekymring eller til at gøre yderligere.

Tekst: byggeteknisk konsulent Astrid Marie Hall

Vi har tidligere skrevet, at vi ville måle for PCB i Bispeparken. Vi ville være sikre på, at ingen i fsb er udsat for PCB i luften over Sundhedsstyrelsens aktionsværdier. Derfor har vi målt. Vi har fået resultatet af målingerne, og der er ikke problemer med PCB i luften. Vi har ikke målt i alle boliger, men valgte en række boliger ud fra placering og størrelse.

Der er blevet målt værdien I.D. PCB i luften. Det betyder, at der er så lidt, at det ikke kan måles.  Sundhedsstyrelsen anbefaler at man først tager aktion over 300 ng/m3.

Der kan stadig være miljøskadelige stoffer i nogle byggematerialer, så husk at spørge på ejendomskontoret, før du sætter din lejlighed i stand.

Læs mere her.

Vi skal have målt om der er PCB i luften – december 2019

I løbet af de næste måneder måler vi i Bispeparken, om der er PCB i luften. Vi måler ikke hos alle, men hvis vi skal ind hos dig, får du en varsling. Hvis der er et problem med PCB vil afdelingen få besked.

Vi måler ikke i alle boliger, men vælger en række boliger ud fra placering og størrelse. Hvis vi skal ind i din bolig, får du en varsling seks uger før, vi kommer.

Resultatet af målingerne forventes at foreligge i foråret 2020. Hvis der eventuelt skulle blive konstateret problermer med PCB, vil der komme yderligere information, herunder hvilke tiltag man i så fald vil skulle iværksætte.

Læs mere her.

Læs om PCB i Teknologisk Instituts faktaark her

Opdatering: Læs resultatet af undersøgelsen her.

Kunstprojektet på Grønningen – opstart november 2019

Kunsten på Grønningen NV skal bidrage med to fokus: Dels en kortlægning af området, der fokuserer på en dybere og bagvedliggende forståelse af området og dets beboere, dels at fungere som en årsag til en fælles refleksion over Grønningens fremtidige form.

Kunstprojektet skal i samarbejde ny bypark projektets rådgivere sikre, at den ovenfor beskrevne kortlægning kan blive en integreret del af det kommende anlægsprojekt Grønningen NV.

Der er ikke et formkrav til et endeligt eller solitært værk. Derimod er der en forventning om at den menneskelige kortlægning skal kunne forstås af, og øge ny bypark projektets rådgivers forståelse af stedet. Indarbejdelsen af de levede lag i det fysiske udtryk skal bidrage til, at flere føler et større ejerskab til fremtidens Grønning.

I den kommende tid vil man i området kunne møde kunstner Kerstin Bergendal, som er udpeget til denne opgave.

Kerstin Bergendal har tidligere arbejdet med parkprojekter både i Sverige og Danmark i stor og lille skala. Kerstins redskaber og metoder hører til i den socialt orienterede proceskunst, hvor hun veksler mellem forskellige faser af og former for dialog samt fysiske manifestationer. Hun arbejder med at skabe en dybere og bagvedliggende forståelse af stedets beboere og etablerer et afsæt for fælles refleksion over Bispeparken/Grønningen NV.

Udføres i samarbejde mellem Statens Kunstfond og Områdefornyelsen Nordvest.

Forsøg med lukninger af skakte to steder i Bispeparken – 12. august 2019

FORELØBIG LUKNING AF SKAKTE TO STEDER I BISPEPARKEN

I Bispeparken 1-4 (Grevefløjen) har der et stykke tid kørt et forsøg med at håndtere affaldet uden skakte.

Fra 13. august kører der også en foreløbig ordning i huset på hjørnet af Tagensvej 227-241 og Tuborgvej 252-262 (”Øen”).

Meningen med forsøgene er at skabe de bedst mulige rammer og systemer for at håndtere affaldet uden skakte og fjerne flest mulige ulemper. Starte i en lille skala og sikre, at det fungerer ordentligt og uden problemer. Før vi skal stemme om en eventuel løsning for hele Bispeparken på et senere afdelingsmøde.

HUSK:

Det er ikke tilladt at smide alt affald i skakten. Det meste affald kan sorteres i bio, plastik, metal, glas, papir, rent pap og så videre. Det skal bæres ned i genbrugshuset. Det er kun restaffald, der må puttes i skakten.

Forskellen på skakte eller ej er ikke, om man skal gå ned med det meste affald. Det skal man uanset hvad.

Hvis man ikke selv kan gå ned med sit affald, så har man krav på hjælp fra kommunen.

GIV BESKED:

Hvis du oplever problemer i forbindelse med skaktlukningen eller de tre nye genbrugsstationer bag Tagensvej/Tuborgvej, er det vigtigt, at du giver Ejendomskontoret besked, så de kan rette det til.

Du må også gerne give bestyrelsen besked på post@bispeparken.dk

Vi udsender også et spørgeskema på et senere tidspunkt.

ADRESSERNE:

Bispeparken 1-4 har vi valgt, fordi det er et let sted at komme af med affaldet, da der ligger et genbrugshus lige overfor opgangsdørene.

Tagensvej/Tuborgvej har vi ikke selv valgt. Arbejdstilsynet har krævet, at skaktene lukkes, fordi ejendomsfunktionærernes arbejdsmiljø har været for dårligt. Skaktene vil først kunne genåbnes efter en stor og dyr ombygning. Den vil skulle vedtages på et afdelingsmøde, og vi vil skulle betale ombygningen via vores husleje. I bestyrelsen har vi bedt ejendomskontoret om at komme med et forslag til, hvordan en ombygning og genåbning af skaktene kunne se ud, og også et forslag til en permanent ordning uden skakte. Det vil kunne blive til forslag, som vi kan stemme om på et senere afdelingsmøde.

VI BEBOERE SKAL BESTEMME OG DET KOMMER VI TIL:

I Bispeparkens Bestyrelse har vi valgt, at starte i det små i en lille del af Bispeparken i stedet for at presse en løsning ned over hele Bispeparken uden at vide, hvordan det fungerer i virkeligheden.

I et andet boligselskab i København har man valgt centralt at tvinge alle boligafdelinger til at lukke alle skakte, uden at beboerne lokalt kan sige ja eller nej til det. Det vil vi ikke.

Når vi har fået erfaringerne i Bispeparken, får vi alle sammen mulighed for at stemme om, hvilken affaldsløsning, vi ønsker i fremtiden.

Bispeparkens nyhedsbrev (august 2019)