Altanerne Bispeparken 1-4 lukkes for nærmere undersøgelse – juli 2022

Altanerne i Bispeparken 1-4 mod gården lukkes for nærmere undersøgelse

Altanerne i Bispeparken 1-4 mod gården skal lukkes for nærmere undersøgelse,  indtil undersøgelsen er færdig.

Det vil jo også sige, at altanerne kan renoveres i forbindelse med helhedsplanen, hvis der er behov.

Og at der IKKE er noget behov for at udføre og betale et projekt før helhedsplanen – så at det altså ikke ændrer noget i forhold til huslejen. Det betyder, at det ikke kommer til at påvirke huslejen før helhedsplanen.

Info fra fsb: Beboerne i Bispeparken 1- 4 må ikke bruge altanen mod gården – juli 2022.

HAR DU OPLEVET EN STOR ELREGNING EFTER RØRARBEJDET? – december 2021

Kontakt FLD, hvis du oplever en betydeligt større el-regning efter din renovering.

Du kan komme i kontakt med FLD ved at besøge deres beboerkontor, som ligger mellem Bispeparken 21 og 24.

Åbningstider ved personlig henvendelse:

Tirsdag 7 – 10
Torsdag 7-10

Åbningstider ved telefonisk henvendelse, tlf. 30160867
Mandag – Torsdag 7 – 14
Fredag 7 – 12

Mail: bispeparken@fld.dk

Hvis FLD’s beboerkontor ikke kan hjælpe dig, kan du kontakte bygherrerådgivers beboerrådgiver: Jean Hansen. Se hans kontaktinformation i de udsendte breve du selv har modtaget.

Asbesten er nu fjernet (Asbestundersøgelse) – november 2021

Asbesten er nu fjernet

Teknologisk Institut fandt desværre asbest her i Bispeparken. Det betød, at vi lukkede et kælderlokale med det samme. Problemet er løst nu, og lokalet er åbent igen.

Teknologisk Institut har undersøgt afdelingen for asbest. De fandt asbeststøv i kælderen under Bispeparken 11-13. Asbesten er nu fjernet efter de retningslinjer, der gælder for arbejdet.

Vi beklager den ulejlighed, dette har medført, men sikkerheden for beboere og medarbejdere skal naturligvis prioriteres højest.

Teknologisk Institut har desuden fundet asbest andre steder i afdelingen, men her er asbesten forseglet og udgør derfor ikke en risiko for beboere eller medarbejdere. Men det er vigtig viden, når der udføres renoveringer.

Der er ikke lavet undersøgelser inde i boligerne.

Du kan læse den fulde rapport fra asbestundersøgelsen på ejendomskontoret i åbningstiden.

Nu undersøger vi for asbest – oktober 2021

Teknologisk Institut er i gang med at undersøge 67 boligafdelinger i fsb for asbest. I løbet af den kommende måned, kommer de forbi hos jer.

En hel række boligafdelinger skal i år have undersøgt, om der er asbest på fællesarealerne. Det er Teknologisk Institut, der står for undersøgelserne, og de tager blandt andet prøver af rørisoleringer, lim på fliser, loftsrum, loftsplader osv. De skal ikke ind i boliger.

Der vil gå lidt tid, før vi har resultatet og analyserne. Når vi har dem, skriver vi om det her på siden.

Læs mere om undersøgelsen her

Kunstprojektet på Grønningen – opstart november 2019

Kunsten på Grønningen NV skal bidrage med to fokus: Dels en kortlægning af området, der fokuserer på en dybere og bagvedliggende forståelse af området og dets beboere, dels at fungere som en årsag til en fælles refleksion over Grønningens fremtidige form.

Kunstprojektet skal i samarbejde ny bypark projektets rådgivere sikre, at den ovenfor beskrevne kortlægning kan blive en integreret del af det kommende anlægsprojekt Grønningen NV.

Der er ikke et formkrav til et endeligt eller solitært værk. Derimod er der en forventning om at den menneskelige kortlægning skal kunne forstås af, og øge ny bypark projektets rådgivers forståelse af stedet. Indarbejdelsen af de levede lag i det fysiske udtryk skal bidrage til, at flere føler et større ejerskab til fremtidens Grønning.

I den kommende tid vil man i området kunne møde kunstner Kerstin Bergendal, som er udpeget til denne opgave.

Kerstin Bergendal har tidligere arbejdet med parkprojekter både i Sverige og Danmark i stor og lille skala. Kerstins redskaber og metoder hører til i den socialt orienterede proceskunst, hvor hun veksler mellem forskellige faser af og former for dialog samt fysiske manifestationer. Hun arbejder med at skabe en dybere og bagvedliggende forståelse af stedets beboere og etablerer et afsæt for fælles refleksion over Bispeparken/Grønningen NV.

Udføres i samarbejde mellem Statens Kunstfond og Områdefornyelsen Nordvest.

Grøn Strukturplan Bispeparken – december 2016

En grøn strukturplan kortlægger de bærende grønne strukturer og fremhæver kvaliteterne i udearealerne. Den indeholder desuden en række anbefalinger til, hvad der kan gøres, så de grønne områder ved fsb’s boliger også i fremtiden kan fremstå frodige, indbydende og af høj kvalitet. Grøn Strukturplan Bispeparken, december 2016 Filstørrelse: 78 MB eller Grøn Strukturplan Bispeparken, december 2016 Komprimeret Filstørrelse: 18 MB. Den grønne strukturplan er udarbejdet som et redskab til afdelingsbestyrelsen, beboere, medarbejdere, andre beslutningstagere og eksterne rådgivere. Beslutningen om at få udarbejdet grønne strukturplaner kom i forlængelse af et ph.d.- projekt, som fsb, i samarbejde med SBi, fik udarbejdet i perioden 2011-14. Ph.d.-projektet undersøgte og kortlagde kvaliteter i landskabet i udvalgte boligafdelinger i fsb. En af konklusionerne i projektet var at få udarbejdet grønne strukturplaner som et fælles styringsværktøj for alle, der udfører arbejder i arealerne uden for husene. Derfor vedtog Organisationsbestyrelsen i december 2014, at der skulle udarbejdes grønne strukturplaner for 10 af fsb´s afdelinger.

Udvikling af en helhedsplan for Bispeparken

På det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag den 28. november 2013 blev det besluttet, udvikle en helhedsplan for Bispeparken.

hvor…

Afdelingsmødet giver fsb mandat til, i samarbejde med Bispeparkens Bestyrelse, at udvikle en helhedsplan for afdeling 1-22 Bispeparken.

En helhedsplan giver adgang til økonomisk støtte og billige lån fra Landsbyggefonden.

Hovedoverskrifterne i helhedsplanen kan være:

  • Genopretning af bygningerne f.eks. udskiftning af vandrør, el-ledninger, gulve og vinduer
  • Forbedringer af boligerne, f.eks. modernisering af badeværelser og køkkener
  • Nye døre: f.eks. entredøre og opgangsdøre med elektronisk låsesystem
  • Forskønnelse og forbedringer af udearealer

Hvad er en helhedsplan?

En helhedsplan er en samlet plan for de arbejder, som vi ønsker udført i afdelingen. Det betyder, at den kan indeholde forslag omkring både bygningerne, boligerne, udearealerne og det boligsociale.

Hvorfor en helhedsplan?

Gennem 45 år har vi i Bispeparken betalt mange millioner kroner til Landsbyggefonden. De penge har vi ikke selv kunnet bruge til at renovere Bispeparken. Det er en af grundene til, at vi trænger meget til at renovere nu. For at kunne få adgang til at bruge nogle af de penge, vi har indbetalt, skal der i første omgang udarbejdes en helhedsplan.

Hvornår går arbejdet i gang?

Arbejdet med en helhedsplan kan tage flere år. I første omgang skal afdelingsmødet beslutte, om processen skal sættes i gang. Hvis vi stemmer for det, så indsendes en ansøgning om foreløbig helhedsplan, og vi danner beboergrupper, som får indflydelse på, hvad der skal søges om.

I samarbejde med fsb foreslår Bispeparkens Bestyrelse derefter et samlet forslag til endelig helhedsplan, som forelægges et nyt afdelingsmøde. Hvis afdelingsmødet godkender forslaget, sendes ansøgning til Landsbyggefonden. Derefter forhandles der med Landsbyggefonden og Københavns kommune om, hvad og hvor meget der kan gives tilladelse og tilskud til. På endnu et afdelingsmøde forelægges planen med økonomiske konsekvenser for afdelingsmødet. Først derefter kan byggearbejdet gå i gang.

Hvad koster det?

Det koster ikke noget for os i Bispeparken at sætte udviklingen af helhedsplanen i gang. Udviklingsarbejdet betales af fsb’s dispositionsfond.

Der er ikke nogen risiko ved at sætte helhedsplansprocessen i gang. Vi kan stoppe eller ændre processen ved at stemme nej undervejs, hvis den går i en retning som vi ikke ønsker, f.eks. med huslejestigninger.