Sundhedstjek af Bispeparkens lejligheder og bygninger – januar 2023

Sundhedstjekket i Bispeparken starter op i uge 9, og der vil blive sendt varslinger ud inden. Sundhedstjekket udføres af medarbejdere fra ejendomskontoret, der kommer rundt i alle lejligheder i Bispeparken for at tjekke, hvordan standen af – og udstyret i alle lejligheder og bygninger
er. Dette er vigtig viden både i forhold til den daglige drift og den kommende, store renovering (Bispeparkens Helhedsplan).

Læs hele nyhedsbrevet her.

Ny valgmulighed på TV i Bispeparken – januar 2023

Både Parknet og Yousee-TV fortsætter med nye pakker og priser i det nye år. Der er også kommet en ekstra valgmulighed. Det er streaming gennem Allente med 20% rabat og første måned gratis, fordi Bispeparken er medlem af Parknet. Se mulighederne på www.allente.dk/parknet. Man kan stadig få internet fra Parknet på 1000/1000 Mbit til 68 kr. om måneden.

Læs hele nyhedsbrevet her.

Altanerne Bispeparken 1-4 lukkes for nærmere undersøgelse – juli 2022

Altanerne i Bispeparken 1-4 mod gården lukkes for nærmere undersøgelse

Altanerne i Bispeparken 1-4 mod gården skal lukkes for nærmere undersøgelse,  indtil undersøgelsen er færdig.

Det vil jo også sige, at altanerne kan renoveres i forbindelse med helhedsplanen, hvis der er behov.

Og at der IKKE er noget behov for at udføre og betale et projekt før helhedsplanen – så at det altså ikke ændrer noget i forhold til huslejen. Det betyder, at det ikke kommer til at påvirke huslejen før helhedsplanen.

Info fra fsb: Beboerne i Bispeparken 1- 4 må ikke bruge altanen mod gården – juli 2022.

Grøn Strukturplan Bispeparken – december 2016

En grøn strukturplan kortlægger de bærende grønne strukturer og fremhæver kvaliteterne i udearealerne. Den indeholder desuden en række anbefalinger til, hvad der kan gøres, så de grønne områder ved fsb’s boliger også i fremtiden kan fremstå frodige, indbydende og af høj kvalitet. Grøn Strukturplan Bispeparken, december 2016 Filstørrelse: 78 MB eller Grøn Strukturplan Bispeparken, december 2016 Komprimeret Filstørrelse: 18 MB. Den grønne strukturplan er udarbejdet som et redskab til afdelingsbestyrelsen, beboere, medarbejdere, andre beslutningstagere og eksterne rådgivere. Beslutningen om at få udarbejdet grønne strukturplaner kom i forlængelse af et ph.d.- projekt, som fsb, i samarbejde med SBi, fik udarbejdet i perioden 2011-14. Ph.d.-projektet undersøgte og kortlagde kvaliteter i landskabet i udvalgte boligafdelinger i fsb. En af konklusionerne i projektet var at få udarbejdet grønne strukturplaner som et fælles styringsværktøj for alle, der udfører arbejder i arealerne uden for husene. Derfor vedtog Organisationsbestyrelsen i december 2014, at der skulle udarbejdes grønne strukturplaner for 10 af fsb´s afdelinger.

Udvikling af en helhedsplan for Bispeparken

På det ekstraordinære afdelingsmøde torsdag den 28. november 2013 blev det besluttet, udvikle en helhedsplan for Bispeparken.

hvor…

Afdelingsmødet giver fsb mandat til, i samarbejde med Bispeparkens Bestyrelse, at udvikle en helhedsplan for afdeling 1-22 Bispeparken.

En helhedsplan giver adgang til økonomisk støtte og billige lån fra Landsbyggefonden.

Hovedoverskrifterne i helhedsplanen kan være:

  • Genopretning af bygningerne f.eks. udskiftning af vandrør, el-ledninger, gulve og vinduer
  • Forbedringer af boligerne, f.eks. modernisering af badeværelser og køkkener
  • Nye døre: f.eks. entredøre og opgangsdøre med elektronisk låsesystem
  • Forskønnelse og forbedringer af udearealer

Hvad er en helhedsplan?

En helhedsplan er en samlet plan for de arbejder, som vi ønsker udført i afdelingen. Det betyder, at den kan indeholde forslag omkring både bygningerne, boligerne, udearealerne og det boligsociale.

Hvorfor en helhedsplan?

Gennem 45 år har vi i Bispeparken betalt mange millioner kroner til Landsbyggefonden. De penge har vi ikke selv kunnet bruge til at renovere Bispeparken. Det er en af grundene til, at vi trænger meget til at renovere nu. For at kunne få adgang til at bruge nogle af de penge, vi har indbetalt, skal der i første omgang udarbejdes en helhedsplan.

Hvornår går arbejdet i gang?

Arbejdet med en helhedsplan kan tage flere år. I første omgang skal afdelingsmødet beslutte, om processen skal sættes i gang. Hvis vi stemmer for det, så indsendes en ansøgning om foreløbig helhedsplan, og vi danner beboergrupper, som får indflydelse på, hvad der skal søges om.

I samarbejde med fsb foreslår Bispeparkens Bestyrelse derefter et samlet forslag til endelig helhedsplan, som forelægges et nyt afdelingsmøde. Hvis afdelingsmødet godkender forslaget, sendes ansøgning til Landsbyggefonden. Derefter forhandles der med Landsbyggefonden og Københavns kommune om, hvad og hvor meget der kan gives tilladelse og tilskud til. På endnu et afdelingsmøde forelægges planen med økonomiske konsekvenser for afdelingsmødet. Først derefter kan byggearbejdet gå i gang.

Hvad koster det?

Det koster ikke noget for os i Bispeparken at sætte udviklingen af helhedsplanen i gang. Udviklingsarbejdet betales af fsb’s dispositionsfond.

Der er ikke nogen risiko ved at sætte helhedsplansprocessen i gang. Vi kan stoppe eller ændre processen ved at stemme nej undervejs, hvis den går i en retning som vi ikke ønsker, f.eks. med huslejestigninger.

Idéer til fornyelse af vaskeriet

Realdania har givet 150.000 kr. til at få udviklet et idéprojekt om at gøre vores vaskeri og udearealet ved vaskeriet til et mere hyggeligt og spændende sted at være, mens vi vasker vores tøj. Vi behøver ikke at bruge alle idéerne, men kan selv vælge, hvad vi vil gennemføre i praksis. Omkring 20 beboere i alle aldre, inkl. bestyrelsesformanden, deltog sammen med arkitekterne i en åben workshop i vaskeriet den 6. oktober 2012 og kom med idéer og forslag til, hvordan vaskeriet bliver mere attraktivt. For at få en sjov og anderledes oversigt over vores tanker, var Patrick Steptoe med og tegnede mange af forslagene. Her kan du se de gode og sjove forslag: Tegning

TegningTegningTegningTegningTegningTegning