Om hjemmesiden

Oprettet af beboerne, til beboerne, fra beboerne.

Denne hjemmeside henvender sig til nuværende og kommende beboere i Bispeparken med information om regler, vejledninger, oplysning om aktiviteter samt beretninger og billeder fra aktiviteter med mere i Bispeparken.

På afdelingsmødet den 15. september 2014 blev det vedtaget, at afdelingen fortsat anvender den allerede eksisterende hjemmeside for afdelingen, samt at der blandt de tilstedeværende på afdelingsmødet vælges en redaktion for hjemmesiden – er du interesseret i at deltage i udviklingen af Bispeparkens hjemmeside, så henvend dig blot til bestyrelsen, gerne via mail.

På afdelingsmødet den 15. september 2014 blev det vedtaget, at: Bispeparkens bestyrelse pålægges ansvaret for “Bispeparkens Hjemmeside”. Bispeparkens bestyrelse bemyndiges til at fastsætte retningslinier for “Bispeparkens Hjemmeside” og Bispeparkens bestyrelse bemyndiges til at udarbejde og beslutte kommissorium for “Hjemmesideudvalget”.

Bispeparkens bestyrelse har efterfølgende fastsat disse retningslinier samt Kommissorium for Hjemmesideudvalget – læs dem her.

Hent Adobe ReaderNogle dokumenter (filer) på Bispeparkens hjemmeside kan downloades som pdf-filer. Disse pdf-filer kan man se, gemme og printe, hvis man har installeret programmet Acrobat Reader.

Er du beboer i Bispeparken, modtages gerne ris og ros, gode idéer med mere til den fortsatte udvikling af denne hjemmeside – henvend dig blot til bestyrelsen, gerne via mail.

Fra 23. april 2018 hvor Bispeparkens Bestyrelse (Afdelingsbestyrelse) enstemmigt beslutter at overføre domænet bispeparken.dk til Bispeparkens Beboerforening drives hjemmesiden efter indgået aftale af 28. maj 2018 med:

Bispeparkens Beboerforening

Kontakt Bispeparkens Beboerforening.

Kontakt Bispeparkens Beboerforening 2.

På afdelingsmødet den 10. september 2018 hvor Afdelingsbestyrelsens beretning blev vedtaget fremgår det: “Bispeparken.dk er vores egen beboerdrevne hjemmeside, som hører under Bispeparkens Beboerforening, der har fået nye vedtægter af hensyn til et nyt krav om CVR-nummer. Sådan har vi sikret, at vi fortsat har vores egen selvstændige hjemmeside.”

Privatlivspolitik samt behandling af personoplysninger

Privatlivspolitik samt behandling af personoplysninger i medfør af Persondataforordningen også kaldet GDPR (General Data Protection Regulation) kan læses her.

Brug af cookies

https://www.bispeparken.dk bruger cookies. Læs venligst her:

Copyright ©

Nyd og hjælp dig selv til alt du synes om.

Et link til vores side https://www.bispeparken.dk er selvfølgelig altid værdsat, men er absolut og positivt ikke nødvendig.


Nogle beslutninger:


Forslag: Bestyrelsen skal vedtage principper for materiale til infoskærme og hjemmeside

Beslutning: Hidtidig praksis følges fortsat. Bispeparkens Bestyrelse bestemmer selv, hvad der skal stå på Bispeparkens infoskærme, hjemmeside og egne sociale medie-profiler.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 8. august 2023.


.