Gode råd om varme

Bispeparkens gode råd om varme

Luft kraftigt ud et par gange om dagen ved at åbne alle vinduer og døre 5 til 10 minutter ad gangen.

Luk for radiatorerne, mens der luftes ud og luk op igen, når vinduerne er lukket.

Dug indvendigt på termoruder mere end 10 cm nedefra og op på ruden er tegn på, at der luftes for lidt ud.

Alle radiatorer bør anvendes ved opvarmning. Der er ingen besparelse ved kun at bruge en radiator.

For at lukke for en radiator skrues drejeventilen MED uret, så langt den kan komme.

For at åbne for en radiator skrues drejeventilen MOD uret til ca. mellem 3-4 markeringen. Det svarer til en temperatur på mellem 18 grader og 21 grader, hvilket er den anbefalede stuetemperatur. Hver streg ekstra betyder fem-seks procent større varmeudgift.

Radiatorerne er termostatstyrede. De lukker når indstillet temperatur er i rummet. Og åbner selv igen. Termostatventilerne skal holdes fri for at kunne fungere.

Rumtemperaturen kan du kontrollere med et termometer, der placeres på en indervæg i cirka 1,5 meters højde.

Tildæk ikke de elektroniske varmemålere, da de ikke kan tåle at blive dækket til med f.eks. et vådt håndklæde.

Cirkulationen af varmestrømningen i radiatorvarmesystemet.
Cirkulationen af varmestrømningen i radiatorvarmesystemet.

Når en radiator fungerer, som den skal, er den varm i toppen og kold i bunden.

Stil ikke møbler foran radiatoren, eller hæng tøj på radiatoren. Så kan varmen ikke komme væk fra den.

Sørg for at alle ventilationsåbninger i badeværelset og køkkenet er åbne, og at de renses jævnligt. Tilstoppede ventilationsåbninger giver problemer med fugt.

Stil møbler eller andet inventar i lejligheden et par centimeter væk fra væggen. Står de for tæt op ad kolde ydervægge, giver det nemt mug og grønne vægge.

Luk aldrig helt for varmen i de rum, du ikke bruger. Bygningen kan tage skade. Hvis de ubenyttede rum er godt isolerede, kan du stille termostaten på trin 1, hvilket svarer til 12 grader-14 grader.

Kontrollér termostaterne for at se, om de virker, som de skal. Når du skruer helt op, skal radiatoren blive varm over det hele. Omvendt skal den – efter en time eller to – blive kold, når du lukker termostaten. Kontrollér termostaterne én eller to gange om året. På den måde får du undersøgt, om der er defekte termostater, som bør skiftes ud. Du får også kontrolleret, om en termostat har “sat sig fast” i en bestemt position. Det kan typisk ske, hvis den har været lukket i længere tid. Kontakt Ejendomskontoret hvis du opdager fejl.