Om gasmålere

Gasmålere

Den gasmåler, du har hængende, tilhører HOFOR.

Gasmåler type to-rørs.
Gasmåler type to-rørs.

Hvis du ønsker at få byttet din nuværende gasmåler til en, som er mindre, skal du henvende dig til en autoriseret VVS-installatør – du betaler selv alle omkostninger ved udskiftningen.

De nyeste gasmålere er mindre og har kun ét rør, mens de ældre modeller har to rør. Hvis du skifter fra en to-rørs-gasmåler til en et-rørs-gasmåler kræver det ændring i rørføringen. Det arbejde skal du også selv betale en VVS-installatør for.

Gasmåler type et-rørs.
Gasmåler type et-rørs.

HOFOR udleverer, uden direkte udgift for dig, gasmåler med tilhørende hane til VVS-installatøren.

Alle ændringer i gasinstallationer skal foretages af en autoriseret VVS-installatør, der skal anmelde arbejdet til HOFOR.

Hvordan kommer jeg i gang?

Hvis du ønsker at få en mindre gasmåler kontakt din VVS-installatør. Du skal selv betale alle udgifter.Om forbindelse af gaskomfur til gasforsyning.

Tilslutningsslange til gaskomfur: gasslangekobling - snapkobling for hurtig afmontering og med gasprøvestuds.
Tilslutningsslange til gaskomfur: gasslangekobling – snapkobling for hurtig afmontering og med gasprøvestuds.

Nedenstående spørgsmål og svar oplysninger er opdateret april 2016:

Spørgsmål: Er det stadig lovligt at nyopsætte denne type kobling mellem komfur og gasrør i køkkener?

Svar: Nej det må man ikke (lovpligtigt).

Spørgsmål: Er eksisterende opsatte så stadig lovlige?

Svar: Ja det er de. Det er kun ved udskiftning af komfur, at der skal den nye forbindelse på.

Spørgsmål: Anbefales det at udskifte til fast rørinstallation mellem komfur og gasrør – for at hindre uopdagede utætheder i denne type samling – eller er det ikke et problem?

Svar: Nej, det er ikke et problem.

dette betyder…

Hvis du skifter dit gaskomfur kontakt din VVS-installatør. Du skal selv betale alle udgifter.