Hvem bestemmer hvad?

Opgaver og kompetencer

Opgaver og kompetencer
Opgaver og kompetencer.
– Klik på billedet for større udgave.

Øverste myndighed

Repræsentantskab (generalforsamling) varetager boligorganisationens overordnede anliggender som for eksempel beslutning om byggepolitik, køb eller salg af boligorganisationens ejendomme, godkendelse af boligorganisationens og afdelingens årsregnskab og godkendelse af boligorganisationens vedtægter. På det årlige møde vælges organisationsbestyrelsen. Vælger bestyrelsesmedlemmer til Organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen

Organisationsbestyrelsen har det overordnede ledelsesansvar for boligorganisationen og dens afdelinger og er økonomisk og juridisk ansvarlig for hele boligorganisationen. Det betyder at ansvaret for driften, udlejningen, regnskabsaflæggelse, lejefastsættelse og daglig administration henhører under organisationsbestyrelsen.

Organisationsbestyrelsen ansætter  en direktør eller en forretningsfører til at stå for den daglige ledelse af boligorganisationen.

Afdelingsmødet

Hvert år indkaldes beboerne i en boligafdeling til et møde, afdelingsmødet, hvor alle vigtige beslutninger vedrørende afdelingens drift behandles og vedtages. Det er på afdelingsmødet, at beboerne beslutter, hvilke arbejder og aktiviteter, der skal sættes i værk i afdelingen i det kommende år. Disse arbejder danner grundlag for næste års budget. Beboernes husleje afhænger således af aktivitetsniveauet i afdelingen. Beboerne vælger en afdelingsbestyrelse, der varetager afdelingens interesser i det daglige. Vælger Afdelingsbestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsens vigtigste opgave er at sætte sig ind i afdelingens drift og på et afdelingsmøde forelægge de andre beboere, hvilke arbejder og aktiviteter afdelingsbestyrelsen skønner, bør igangsættes i afdelingen. Forslagene skal godkendes af afdelingsmødet for at kunne føres ud i livet. Når forslagene er vedtaget, skal afdelingsbestyrelsen sikre, at arbejdet bliver udført. Vælger repræsentanter til Repræsentantskabet.