Udlejning med huslejetilskud

Udlejning med huslejetilskud til unge under uddannelse

Studerende i København eller Frederiksberg, som er under 35 år, kan fra den 15. juli 2013 skrive sig op til en bolig i Bispeparken og få huslejetilskud. Det skriver fsb på www.fsb.dk.

Ordningen gælder frem til 2016

fsb skriver, at der er tale om en 3-årig forsøgsordning, der er blevet til i et samarbejde mellem fsb og Københavns Kommune, og det er Københavns Kommune, der giver et tilskud til nedsættelse af lejen. Stiger huslejen generelt i boligafdelingen, stiger de studerendes husleje også. De kan bo i boligen så længe, de vil, men der er kun tilskud i 3 år. Studerende har også mulighed for at få en bolig, hvis de er bosat i København, men studerer i en anden kommune. Ordningen gælder ikke for nuværende beboere, der studerer. Studerende er naturligvis ikke garanteret en bolig, men forøger deres chancer.

september 2015:

Unge under uddannelse har i to år kunnet få huslejetilskud til en del af fsb’s boliger. Københavns kommune, som har betalt tilskuddet, har netop meddelt, at ordningen stopper.

I de seneste to år er nogle af fsb’s familieboliger blevet lejet ud til unge med et huslejetilskud betalt af Københavns Kommune. Den ordning har været en stor succes – så stor at de penge, kommunen har afsat til den, er ved at være brugt. Derfor bliver der ikke lejet flere boliger ud med huslejetilskud.

Man skal betale fuld husleje, når ordningen udløber i september 2016.

Læs mere her: https://fsb.dk/nyheder/2015/september/huslejetilskud-til-unge-stopper/.