Gode råd om forsikring

Forsikring

fsb’s forsikring dækker kun bygningerne. Du skal derfor selv tegne en indbo- og ansvarsforsikring. Den er god at have, hvis uheldet er ude.

Du skal selv forsikre det, du ejer

Hvis dine ting i din lejlighed går op i flammer eller der kommer en vandskade, så skal du selv betale for skaden. Medmindre du har en indboforsikring.

Brandskader
Forsikring: Billede af brandskader.

Det gælder også, når du ikke selv er skyld i ulykken. Det kan være en brand, der er opstået hos din nabo, og hvor sod, røg eller vand fra brandslukning trænger ind i din lejlighed.

Hvis det går ud over din sofa, dit tv og dit tøj skal du selv dække skaden. Det gælder også ting, du har i et lofts- eller kælderrum.

Sørg for at forsikringen omfatter genhusning

Hvis en brand- eller vandskade er så alvorlig, at du ikke kan bo i din bolig, skal du flytte og genhuses. Du skal også have dine ting opmagasineret.

En almindelig indboforsikring dækker typisk tyveri, retshjælp, vandskade og skader efter en brand. Din forsikring skal også omfatte genhusning, opmagasinering og flytning for, at du får de udgifter dækket.

Hvis du har en forsikring, så tjek hvad den omfatter. Hvis du skal tegne en ny, så sørg for, at den omfatter genhusning med videre.

Læs fsb info: Fakta-ark Forsikring

Se eventuelt mere på www.forsikringsoplysningen.dk.