FORSLAGET OM AT MINDSKE HUSLEJESTIGNINGEN ER STADIG I BEHANDLING – DET BETYDER EN HØJERE HUSLEJE I STARTEN AF ÅRET – MEN OGSÅ STØRRE HÅB OM EN SÆNKNING SENERE – december 2022

På afdelingsmødet i september blev der vedtaget et budget med en huslejestigning på i alt 7,5% fra nytår. Vi vedtog så på det ekstraordinære afdelingsmøde i oktober at fordele stigningerne over to år, så huslejestigningen ved nytår skal være på 4,8% i stedet.

Dette forslag er stadig i behandling i fsb-organisationsbestyrelsen. Indtil forslaget er godkendt der eller efterfølgende i kommunen, er huslejestigningen stadig på 7,5%. Organisationsbestyrelsen tager forslaget op på det næste møde, som er i februar, hvilket betyder, at der som minimum vil være den høje husleje i januar og februar.
Forsinkelsen af behandlingen af vores vedtagelse er den dårlige nyhed.

Den gode nyhed er, at forsinkelsen af behandlingen af forslaget skyldes en udskiftning af medlemmer i fsb-organisationsbestyrelsen. Efter udskiftningen er der en langt større sandsynlighed for, at et flertal i fsb-bestyrelsen har sympati for vores vedtagelse om at udjævne huslejen mellem 2022 og 2023. Hvis den bliver godkendt, vil huslejen altså falde mindst 2,7 % igen i løbet af året, formodentlig i marts.

BISPEPARKEN ER UDE AF ALLE FIRE KRITERIER PÅ REGERINGENS TRE LISTER – december 2021

1. december 2021 Udenfor arbejde eller uddannelse Pct dømte Kun grundskole Gennemsnitsindkomst i pct af regionen
Krav for ikke at stå på de tre lister Under 40,0 Under 2,30 Under 60,0 Over 55,0
Bispeparken, København 29,1 2,12 50,6 57,5

Bispeparken opfylder altså ikke længere en eneste af de fire betingelser for at komme på regeringens tre lister. Selv med forsinkelsen og alle skævhederne i regeringens måde at opgøre tallene på.

MEN REGERINGEN HAR FUNDET PÅ EN NY LISTE TIL BISPEPARKEN OG 61 ANDRE ALMENE BOLIGOMRÅDER

1. december 2021 Udenfor arbejde eller uddannelse Procent dømte Kun grundskole Gennemsnitsindkomst i pct af regionen
Krav for ikke at stå på ”ikke-listen” Under 30,0 Under 1,56 Under 60,0 Over 65,0

Til den helt nye såkaldte ”forebyggelsesliste” – altså en liste, man bliver sat på for at forebygge, at man kommer på en liste – bliver der stillet meget større krav til høj indkomst, få dømte og få udenfor arbejde eller uddannelse.

At stå på denne liste har ingen konsekvenser for os, der bor her

Men vi arbejder hårdt på at komme ud af den og på at afskaffe alle regeringens lister.

HAR DU OPLEVET EN STOR ELREGNING EFTER RØRARBEJDET? – december 2021

Kontakt FLD, hvis du oplever en betydeligt større el-regning efter din renovering.

Du kan komme i kontakt med FLD ved at besøge deres beboerkontor, som ligger mellem Bispeparken 21 og 24.

Åbningstider ved personlig henvendelse:

Tirsdag 7 – 10
Torsdag 7-10

Åbningstider ved telefonisk henvendelse, tlf. 30160867
Mandag – Torsdag 7 – 14
Fredag 7 – 12

Mail: bispeparken@fld.dk

Hvis FLD’s beboerkontor ikke kan hjælpe dig, kan du kontakte bygherrerådgivers beboerrådgiver: Jean Hansen. Se hans kontaktinformation i de udsendte breve du selv har modtaget.

AFLYST. Kom til julefest i Beboerhuset 5. december – billetsalg 30. november – 2021

AFLYST.

Julefest for alle børn og voksne i Bispeparken

Kom til julefest i Beboerhuset

AFLYST.

Søndag 5. december 2021 kl. 10-12
(dørene åbner kl. 9:30) i Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17B

Økologiske æbleskiver og gløgg, dans rundt om træet med julenissen, gave og slikpose til søde børn med billet.

AFLYST.

Billetsalg: Tirsdag d. 30. november 2021 kl. 16:30 – 19:30 i Beboerhuset.
Billetter kan
kun købes fysisk i dette tidsrum, og der kan kun betales med MobilePay.

Gældende regler for corona på tidspunktet for arrangementet vil blive krævet overholdt – husk coronapas

Billetter koster 30 kr. for børn (for gave og slikpose).

Børn kun ifølge med en voksen, voksne kun ifølge med børn.

Bispeparkens Festudvalg og Bispeparkens bestyrelse

Læs invitationen her.

Læs aflysningen her.

Asbesten er nu fjernet (Asbestundersøgelse) – november 2021

Asbesten er nu fjernet

Teknologisk Institut fandt desværre asbest her i Bispeparken. Det betød, at vi lukkede et kælderlokale med det samme. Problemet er løst nu, og lokalet er åbent igen.

Teknologisk Institut har undersøgt afdelingen for asbest. De fandt asbeststøv i kælderen under Bispeparken 11-13. Asbesten er nu fjernet efter de retningslinjer, der gælder for arbejdet.

Vi beklager den ulejlighed, dette har medført, men sikkerheden for beboere og medarbejdere skal naturligvis prioriteres højest.

Teknologisk Institut har desuden fundet asbest andre steder i afdelingen, men her er asbesten forseglet og udgør derfor ikke en risiko for beboere eller medarbejdere. Men det er vigtig viden, når der udføres renoveringer.

Der er ikke lavet undersøgelser inde i boligerne.

Du kan læse den fulde rapport fra asbestundersøgelsen på ejendomskontoret i åbningstiden.

Kom til Beboerstyret Workshop onsdag 24. november 2021

Hvordan syntes du din lejlighed og Bispeparken skal være i fremtiden?

Kom til Beboerstyret Workshop
Onsdag d. 24. november 2021
Åbent mellem 18:30 og 21:00
I Beboerhuset, Bispeparken 17B

Hvad er en helhedsplan?
Og hvordan holder vi styr på den?
10 min oplæg:
Kl. 18:45
Kl. 20:00

Vi glæder os til at se jer, Bispeparkens Bestyrelse

Husk Coronapas og ID

  • Køkken
  • Badeværelse
  • Vinduer
  • Ventilation
  • Udearealer
  • Fælles Faciliteter
  • Ombygning Nybyggeri
  • Hvad skal ikke ændres?
  • EL

Læs invitationen her.

Om varslet huslejestigning på 7,5 % – november 2021

TAK FOR ET GODT AFDELINGSMØDE ONSDAG D. 27. OKTOBER 2021

DER ER TIDLIGERE BLEVET VARSLET EN HUSLEJESTIGNING PÅ 7,5 % – MEN AFDELINGSMØDET HAR VALGT AT FORDELE DEN OVER TO ÅR

På afdelingsmøderne i august og september, blev der vedtaget en  huslejestigning på i alt 7,5% i det kommende år. Det blev så vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde d. 27. oktober 2021 at fordele stigningerne over to år, så huslejestigningen ved nytår skal være på 4,8% i stedet.

På mødet blev der også stemt for forslaget om at indstille Bispeparken til at blive ”Grøn eksempelafdeling”. Hvis Bispeparken bliver valgt til ”Grøn eksempelafdeling” vil det give os 1,5 mio kr. og medarbejderhjælp til grønne initiativer i Bispeparken, uden huslejestigninger.

AFDELINGSMØDET STEMTE DET IGENNEM, HAVD SKER DER SÅ NU?

Begge forslag vil herefter blive indstillet til organisationsbestyrelsen, som vil tage dem op til deres december møde. Her vil de beslutte hvilken afdeling, der bliver ”Grøn eksempelafdeling”.

De vil også stemme, om Bispeparken kan udføre huslejeudjævningen. Hvis de godkender forslaget, vil reduktionen i huslejestigningen kunne gælde fra starten af de nye år.

Hvis organisationsbestyrelsen derimod stemmer nej, vil forslaget skulle til behandling i kommunen, før det gælder, og sænkningen af huslejestigningen vil først kunne begynde efter at de har behandlet den.

Ekstraordinær afdelingsmøde onsdag 27. oktober 2021 kl. 18:00

Bispeparkens ekstraordinære afdelingsmøde

Onsdag 27. oktober 2021 kl. 18:00 afholdes i

Bispeparkens Beboerhus

Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV.
Bispeparkens Beboerhus, Bispeparken 17 B, 2400 København NV.

Bispeparken 17 B

Husk sundhedskort

Venlig hilsen

Bispeparkens Bestyrelse
www.bispeparken.dk
post@bispeparken.dk

Læs her: Afdelingsmøde.
Find: Udsendt materiale.

Du kan brevstemme i valgbussen til Kommunal- & Regionsvalget – november 2021

Du kan brevstemme i valgbussen til Kommunal- & Regionsvalget

Lørdag 6. november 2021

Kl. 10.30-12.30
Kantorparken 4 b
Ved beboerhuset

Kl. 13.00 -15.00
Ryparken
Ved Sløjfen

Søndag 7. november 2021

Kl. 10.00-12.00
Munkevangen

Kl. 12.30 -14.30
Ved Netto, Stærevej 74

Kl. 15.00 – 17.00
Bispeparken 17 b
Ved beboerhuset

Husk dit gule sundhedskort