Respekt for Bispeparkens grønne udearealer under håndværkerarbejder – september 2023

Vedtaget på ordinært afdelingsmøde i afd. 01-22 Bispeparken den 13. september 2023

Forslag om Respekt for Bispeparkens grønne udearealer under håndværkerarbejder.

I forbindelse med større renoveringsprojekter skal der allerede under udbudsbetingelserne lægges vægt på i størst muligt omfang at bevare træer, buske, haver og andre grønne tiltag i Bispeparken (f.eks. i forbindelse med opsætning af stillads og andre arbejdsområder). I de eventuelle tilfælde, hvor dette ikke kan lade sig gøre, skal beplantning reetableres tilsvarende efterfølgende.