Gode råd om teknik

Røgalarm

Generelt anbefales det, at anskaffe og montere mindst 1 røgalarm i en lejlighed. Der findes mange forskellige typer i handelen at vælge imellem, f.eks. røgalarmer, som kan skelne rigtig røg fra mados.

Læs f.eks. mere på Københavns Brandvæsen hjemmeside: Sæt røgalarmer op, om forskellige typer af røgalarmer, hvor mange man bør anskaffe, og hvordan de skal placeres samt gode råd om betjening og vedligehold.

Test mindst halvårligt røgalarmer samt HFI-relæer og HPFI-relæer for korrekt funktion f.eks. samtidig med omstillingen fra sommertid til normaltid og omvendt. Følg altid udstyrets fabrikants vejledning. Se udstyrets tilhørende brugsanvisninger.

Ved fejl i lejlighedens HFI-relæ eller HPFI-relæ kontakt Ejendomskontoret.


Husk at teste HFI-relæer og HPFI-relæer

Test mindst halvårligt HFI-relæer og HPFI-relæer samt røgalarmer for korrekt funktion f.eks. samtidig med omstillingen fra sommertid til normaltid og omvendt. Følg altid udstyrets fabrikants vejledning. Se udstyrets tilhørende brugsanvisninger.

Ved fejl i lejlighedens HFI-relæ eller HPFI-relæ kontakt Ejendomskontoret.


Affald i skakten i opgangen

Affald der smides i skakten i opgangen havner nede i kælderen, hvor der står en plast-affaldsbøtte til at modtage det.

Alt affald skal, før det smides i skakten, være pakket forsvarligt ind i lukket plastpose.

Man kan hente skaktposer på Ejendomskontoret i deres åbningstid.

Tip: Husk altid at alt affald skal i lukket plastpose, før det smides ned i affaldsskakten.

Tip: Hvis ens affaldspose er blevet meget tung, så tag den med ned næste gang man skal på gaden, og smid den i skakten i stueetagen – så undgår man, at plast-affaldsbøtten under skakten får bunden beskadiget.