Beboernes Forandringsplan for Bispeparken

Beboernes Forandringsplan for Bispeparken

version 1.0 – vedtaget enstemmigt på Bispeparkens afdelingsmøde 17. juni 2019

Kommunen har valgt, at der skal udarbejdes en ”forandringsplan” for Bispeparken.

Som beboere vil vi have mest muligt at skulle have sagt i forhold til, hvad der skal ske her, hvor vi bor og derfor udarbejder vi selv denne plan.  Det er også en fordel at gå i gang allerede nu, så initiativer for at komme ud af regeringens lister kan være en del af planen, før det er sent.

1.fase: Undgå den hårde liste – januar 2019 – januar 2020

Nye tiltag:

Uddannelsestilbud til alle 15-64 årige uden heltidsarbejde

Det vil sikre, at alle får mulighed for at vælge at uddanne sig, og komme ud af indkomststatistikken.

Jobcenterindsats, der øger gennemsnitsindkomsten

Når en beboer fra Bispeparken skal i Jobcenteret, skal Jobcenteret sørge for, at der tilbydes enten et reelt job med en overenskomstmæssig løn eller et uddannelsestilbud, der berettiger til at tælle som uddannelsessøgende og giver en reel opkvalificering. Aktivering uden løn skal undgås.

Iværksatte tiltag pr. juni 2019:

Registrering og anerkendelse af beboeres uddannelse fra udlandet

Der er en aktiv indsats i gang med to medarbejdere betalt af fsb-organisationen som et pilotprojekt.

100 % fleksibel udlejning og ingen boligsocial anvisning

Siden foråret 2018 har der været 100 % fleksibel udlejning og ingen anvisning fra kommunen.

Information om, hvor godt det er at bo i Bispeparken

Bispeparken er smuk arkitektur, grøn profil, socialt sammenhold og en fantastisk beliggenhed midt i byen og midt i naturen.  Det har Bispeparkens Bestyrelse i mange år fortalt om overalt, hvor der har været mulighed for det.

Beboerprojekt Bispebjerg

Beboerprojekt Bispebjerg, er er den boligsociale helhedsplan for en række fsb-boligafdelinger, den styrker netværk i afdelingen og hjælper beboere, der har udfordringer. Der er sat gang i en særlig indsats for unge, der ikke er i uddannelse eller fuldtidsjob.

Postkassekontrol med mere

Administrationen i fsb har udført kontrol af, hvem der bor i boligerne og hvem der er registreret som beboere i statistikkerne for at sikre at det er retvisende.

2.fase: Langsigtet Udvikling 2019 – 2030

Bygningsfysisk Helhedsplan

Bispeparkens afdelingsmøde har tidligere søgt Landsbyggefonden om en foreløbig helhedsplan. Der arbejdes nu på at udarbejde en endelig bygningsfysisk helhedsplan, som skal til afstemning på et kommende afdelingsmøde.

Bygningsdrift i fokus

Der er i de senere år gennemført en række renoveringer og moderniseringer i Bispeparken under overskriften ”Bygningsdrift i fokus”. Koordineret med helhedsplanen skal en række yderligere renoveringsprojekter til afstemning på et kommende afdelingsmøde, formodentlig i 2019.

Seniorbofællesskab undersøges

Muligheden for at oprette et seniorbofællesskab i Bispeparken undersøges. Det kan enten ske ved nybygning af cirka 20 lejligheder f.eks. ved Bispeparken 1-4, eller ved ændret brug af eksisterende boliger i forbindelse med en helhedsplan.

Passager gennem Bispeparken og videre

For at binde den store plæne i Bispeparken sammen med Grønningen syd for Tuborgvej er det oplagt med en forbindelse over eller under Tuborgvej, uden trapper. Ligeledes skal den nye indgang til Bispebjerg Kirkegård overfor Bispeparken 16-17 bevares. Mulighederne skal undersøges for at åbne en støjafskærmet passage mellem Tagensvej 227/Tuborgvej og plænen samt Rønningsvej 2 og Jacob Lindbergs Vej, så der er passage gennem hele Bispeparken. Områdefornyelse Nordvest har bevilget 200.000 kr. til at undersøge mulighederne for passager over eller under Tuborgvej.

Hvis Bispeparken bliver hårdt listet i december 2020, henviser vi til ”Eventuel udviklingsplan for Bispeparken 2021-2032”.

.


Vedtaget på ordinært afdelingsmøde i afd. 01-22 Bispeparken den 22. december 2020

Forslag 5: Forslag til tilføjelser til Beboernes Forandringsplan for Bispeparken: (Bispeparkens afdelingsmøde oktober 2020)

Forslag: Vi forslår følgende tilføjelser til Beboernes Forandringsplan for Bispeparken, som blev vedtaget i juni 2019:

Bygning af den nu skitserede forbindelse under Tuborgvej

Fodgængerovergang mellem Jacob Lindbergs Vej og hovedindgangen til Bispebjerg Kirkegård
Grønt bælte på Bispeparkens side af Frederiksborgvej
Bedre muligheder for parkanlæg på Bispeparken/Grønningen Nord, så længe det ikke generer udsynet til Grundtvigs Kirke mere end de nuværende bunkers

Oprettelse af den manglende fodgængerovergang over Frederiksborgvej ved Bispebjerg Torv/Tagensvej

Fodgængerovergang på Jacob Lindbergs Vej hen over Tagensvej

Letbaner på Frederiksborgvej, Tagensvej og Tuborgvej (som er et tidligere vedtaget ønske – der var i øvrigt oprindeligt sporvogne på Frederiksborgvej og Tagensvej)

Indtil letbanerne kommer, ønsker vi genindførelse af en buslinje på Frederiksborgvej langs Bispeparken med stop overfor kirkegården, enten 4A eller de el-busser der i forvejen kører forbi uden at stoppe

.


Vedtaget på ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 01-22 Bispeparken den 09. august 2021

Bispeparkens krav til arbejdet med bygningsfysisk Helhedsplan for Bispeparken

Vores minimumskrav:

1. Når forslaget til bygningsfysisk helhedsplan kommer til behandling på et afdelingsmøde, skal alle beboere kunne stille ændringsforslag som til ethvert andet forslag.
Hvis der vedtages ændringsforslag, som har konsekvens for støtten fra Landsbyggefonden, så skal planen genforhandles med Landsbyggefonden, og op til afstemning på et nyt afdelingsmøde. Det må aldrig være alt eller intet.
Der må aldrig være trusler om, at tilskuddet forsvinder, hvis ikke man stemmer for.

2. Ingen skal tvinges til at flytte fra Bispeparken, fordi huslejen stiger for meget, eller fordi lejligheder sammenlægges, nedlægges eller ommærkes.

3. Bispeparken er en stor almen boligafdeling med mange sociale aktiviteter og et stærkt beboerdemokrati. Ressourcerne til dette er vedtaget på afdelingsmøderne.
Bispeparken har for eksempel også eget vaskeri og rengøringsafdeling.
Det er ikke et emne for en helhedsplan at ændre ved noget af dette, og ministeriet mener heller ikke at nedskæringer på konto 119 (f.eks. sociale aktiviteter) er en effektivisering.

4. Alle nye boliger på Bispeparkens matrikler skal være almene boliger, og være en del af afd. 1-22 Bispeparken.

5. Forandringsplanerne kræver ikke gennemførelse af en bestemt helhedsplan og lægger heller ikke begrænsninger på Bispeparkens beboerdemokratiske muligheder for at bestemme, hvordan en helhedsplan skal se ud.

Andre ønsker, som vi håber, at der kan opnås enighed om:

6. Alle, der ønsker det, skal i videst muligt omfang kunne beholde deres nuværende lejlighed med hensyn til plan og beliggenhed. At bevare nogle lejligheder, og omdanne andre, kan endda give en endnu større variation i boligudbuddet.
For eksempel kan nogle lejligheder på 5. sal i Grevefløjen bevares, som de er, og andre kan få tilføjet en ekstra etage inde i taget – som 6. sal.

7. Alle faste installationer i lejlighederne, som er betalt af den enkelte beboer, skal bevares eller erstattes af en mindst lige så god løsning.

8. Vi skal gerne undgå dyre ombygninger uden andet egentligt formål end at opnå økonomisk støtte. Den økonomiske støtte til at mindske huslejebelastningen skal gerne fås ufortyndet og ikke spildes på dyre ombygninger, der ikke reelt er en forbedring, men blot en forandring for forandringens skyld. Bispeparken vil gerne være forsøgsafdeling for at effektivisere de bygningsfysiske helhedsplaner på den måde, hvor standarden og miljøet forbedres maksimalt for de afsatte penge.

9. I alle forslag, der kommer til afstemning på et afdelingsmøde, skal det præciseres, hvad der konkret menes med for eksempel nyt køkken.

.


.