Aktuelle projekter

Projekter påbegyndt i 2021:

 • Fortsat deltagelse i boligsocial helhedsplan – Beboerprojekt Nordvest (Bispebjerg) i perioden 2021-2025. Projektet kaldes også for boligsocial helhedsplan. Læs mere her.

Projekter påbegyndt i 2020:

 • Etablering af en ny affalds-/genbrugsløsning med nedgravede containere i terræn, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 23. og 24. november 2020
 • Varmeflader til eksisterende varmegenvindingsanlæg i blok 3,4 og5, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 23. og 24. november 2020
 • Opsætning af to vejbump på bagsiden af Bispeparken 25, som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 23. og 24. november 2020

Projekter påbegyndt i 2019:

 • Forslag om hastighedsbegrænsning og/eller stillevej på Frederiksborgvej ved Bispeparken (rejses over for Københavns Kommune, Lokalrådet og Områdefornyelse Nordvest med flere som beboernes ønske), som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 17. juni 2019.

Projekter påbegyndt i 2018:

 • Opstilling af drivhus 10 m2 på græsset ved siden af nyttehaverne og vil ændre det grønne område bag ved Jacob Lindbergs Vej 10 fra at være en bar græsplæne til at blive en byhave (2019: nu ved Foreningen Bispeparkens Havegruppe), som vedtaget på det ordinære afdelingsmøde den 10. september 2018.

Projekter påbegyndt i 2017:

Projekter påbegyndt i 2016:

 • Igangsætning af forprojekt med projektleder og rådgiver, som skal vurdere hvilke arbejder, der skal prioriteres og i hvilket omfang, der kan samles opgaver for at få en bedre udnyttelse af bl.a. stilladsomkostninger, samt hvad det kommer til at koste og det skal i videst muligt omfang afdækkes, hvilke udfordringer der er i de forskellige blokke i Bispeparken og de deraf følgende forskelligheders indvirkning på den økonomi, der skal indlægges i projektet. Projektet skal komme med et overslag på de arbejder, den tidsramme og priser, der kan fremlægges på kommende afdelingsmøde, så der kan fremsættes et forslag med huslejekonsekvens. Forprojektet skal samtænkes med resultatet af de tidligere vedtagne forprojekter omkring rør og el, den kommende energiplan og den kommende helhedsplan. Herunder mulighederne for at bygge ekstra boliger til afdelingen under taget på Bispeparken 1-4 i forbindelse med tagudskiftningen på denne blok. (Projektet omhandler generel vedligeholdelse af tag, facader, vinduer, ventilation mv.). Som vedtaget på afdelingsmødet i september 2016.
  2019 Orientering om forundersøgelse – februar 2019
  2019 Orientering om forundersøgelse – August 2019
 • 3-faset el, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 18. april 2016.
 • Forprojekt til samlet energiplan, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde den 18. april 2016.

Projekter påbegyndt i 2015:

 • Energioptimering af Bispeparken (det fælles EL-forbrug), som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde i februar 2015.

Projekter påbegyndt i 2014:

 • Forprojekt omkring mere og bedre cykel- og barnevognsparkering i Bispeparken, som vedtaget på afdelingsmødet i september 2014.

Projekter påbegyndt i 2013:

 • Udvikling af en helhedsplan for Bispeparken, som vedtaget på det ekstraordinære afdelingsmøde i november 2013.

Hvis du vil læse mere om disse projekter, benyt søgefunktionen på hjemmesiden eller vælg fra kategorierne i højre side.

Pil højreKategori: Aktuelle projekter